Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Kennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Opname van onderdeel 4, betreffende de aanwijsmogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten.

 • Aanwijzing van FlatexDEGIRO Bank AG als toegelaten buitenlandse aanbieder van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten met ingang van 7 mei 2021.

 • Opname van onderdeel 5, betreffende de aanwijsmogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 • Aanwijzing van Quantum Leben AG als toegelaten buitenlandse aanbieder van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met ingang van 3 december 2020.

1. Inleiding

In deze kennisgeving maak ik de wijzigingen bekend ten opzichte van de bekendmaking van 15 maart 2021, nr. 2021-5656. In deze kennisgeving zijn voor het eerst ook aangewezen aanbieders van lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgenomen. Daarnaast zijn de overige nog altijd van toepassing zijnde aspecten in deze kennisgeving opgenomen en zijn enkele redactionele verduidelijkingen aangebracht.

De in deze kennisgeving opgenomen aanwijzingen houden geen oordeel in over de betrouwbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanbieders.

2. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen

De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van pensioenen. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders pensioenovereenkomsten kunnen worden gesloten die ertoe leiden dat de daarop betrekking hebbende aanspraken en premies niet tot het loon behoren. Uiteraard moet het pensioen voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 • 1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen. Hierbij gaat het om de situatie dat het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde. Zie hiervoor artikel 19a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB en paragraaf 2.2 van het besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M (Stcrt. 2015, 36798).

 • 2. Eigenbeheerlichamen van een directeur-grootaandeelhouder indien het lichaam is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen, Liechtenstein of IJsland. Het eigenbeheerlichaam is toegelaten na aanwijzing door de Belastingdienst, Particulieren/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Zie hiervoor artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB en hoofdstuk 4 van het besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB 2015/7010M (Stcrt. 2015, 36798).

  NB

  Artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB is per 1 april 2017 vervallen. Voor bestaande aanspraken is overgangsrecht opgenomen in artikel 38n van de Wet LB.

 • 3. Aangewezen buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen. De Minister van Financiën kan ingevolge artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de pensioenregelingen. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de pensioenovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de werknemer de gevraagde zekerheid stelt.

Aangewezen buitenlandse aanbieders van pensioenen als bedoeld onder 3

(Bekendmaking als genoemd in artikel 10d, zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965)

Ingangsdatum

Unilever International Pension Plan

Rose des vents 4th floor, 16 rue Erasme

L 1468 Luxemburg

Luxemburg

19 december 2005

Integrale Luxembourg S.A.

63 Boulevard Prince Félix

1513 Luxemburg-Kirchberg

Luxemburg

26 oktober 2009

Nestlé Pensioen Fonds

Birminghamstraat 221

1070 Brussel

België

1 november 2009

Contassur N.V.

Troonplein 1

1000 Brussel

België

19 november 2009

VITIS LIFE S.A.

7, Boulevard Royal – BP 803

L-2018 Luxemburg

Luxemburg

15 november 2010

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

23, rue du Puits romain, Bourmicht

L-8070 Bertrange

Luxemburg

15 november 2010

Alcon Pensioenfonds

Rijksweg 14

2870 Puurs

België

31 mei 2012

J&J Pension Fund

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

België

18 december 2013

Euroclear Pension Fund

Koning Albert II-laan 1

1210 Brussel

België

24 december 2013

Plegt-Vos Retirement Scheme

44/1 St. Francis Street

Sliema SLM 2069

Malta

28 september 2015

United Pensions OFP

Jules Kockstraat 8–10

1160 Brussel

België

7 december 2015

OFP BP Pensioenfonds

Amocolaan 2

2440 Geel

België

1 juni 2016

Amundi Pension Fund

5, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

Luxembourg

11 juli 2016

OFP DuPont European Pension Fund te België;

Antoon Spinoystraat 6

2800 Mechelen

België

1 januari 2017

OFP ExxonMobil

Hermeslaan 2

1831 Machelen

België

12 januari 2017

OFP GE European Pension Fund

Robert Schumanplein 2–4

1040 Brussel

België

22 maart 2017

RESAVER Pension Fund OFP

De Pascalestraat 22

1040 Brussel

België

15 oktober 2019

3. Toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenteverzekeringen

De Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van lijfrenteverzekeringen. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders lijfrenteovereenkomsten kunnen worden gesloten die leiden tot aftrekbare lijfrentepremies. Uiteraard moet de lijfrente voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 • 1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen. Hierbij gaat het om de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling of een lijfrente die al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de verzekeringsnemer niet in Nederland woonde. Zie hiervoor artikel 3.126, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001 en paragraaf 4.9 van het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558).

 • 2. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen. De Minister van Financiën kan ingevolge artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, van de Wet IB 2001, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de lijfrenteovereenkomsten. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de lijfrenteovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de verzekeringnemer de gevraagde zekerheid stelt.

Aangewezen buitenlandse aanbieders van lijfrenten als bedoeld onder 2

(Bekendmaking als genoemd in artikel 14, zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Ingangsdatum

VITIS LIFE S.A.

7, Boulevard Royal – BP 803

L-2018 Luxemburg

Luxemburg

9 juni 2008

Private Insurer N.V.

Tedescolaan 7

B-1160 Brussel

België

15 november 2010

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

23, rue du Puits romain, Bourmicht

L-8070 Bertrange

Luxemburg

15 november 2010

4. Toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten kunnen worden aangehouden die leiden tot aftrekbare uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Uiteraard moet de lijfrenterekening of het lijfrentebeleggingsrecht voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 • 1. Buitenlandse ondernemingen of instellingen die bevoegd als bank, als beleggingsonderneming of als beheerder van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten optreedt. De Minister van Financiën kan ingevolge artikel 3.126a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet IB 2001, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten aanbieder indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de regeling. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de regeling. Het is ook mogelijk dat de verzekeringnemer de gevraagde zekerheid stelt.

Aangewezen buitenlandse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als bedoeld onder 1

(Bekendmaking als genoemd in artikel 14a, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Ingangsdatum

FlatexDEGIRO Bank AG

Rotfeder-Ring 7

Frankfurt am Main

Duitsland

7 mei 2021

5. Toegelaten buitenlandse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen bij invaliditeit, ziekte en ongeval (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen worden gesloten die leiden tot aftrekbare premies. Uiteraard moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 • 1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen. Hierbij gaat het om de vrijwillige voortzetting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de verzekeringsnemer niet in Nederland woonde. Zie hiervoor artikel 3.126, eerste lid, onderdeel c, jo. artikel 3.126, tweede lid van de Wet IB 2001 en paragraaf 4.9 van het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558).

 • 2. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen. De Minister van Financiën kan ingevolge artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, van de Wet IB 2001, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de verzekering. Het is ook mogelijk dat de verzekeringnemer de gevraagde zekerheid stelt.

Aangewezen buitenlandse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als bedoeld onder 2

(Bekendmaking als genoemd in artikel 14, zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Ingangsdatum

Quantum Leben AG

Städtle 18

9490 Vaduz

Liechtenstein

3 december 2020

Deze kennisgeving zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2022

De Staatssecretaris van Financiën namens deze, H. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven