Wijziging vergunningen 700 MHz m.b.t. dekkings- en snelheidsverplichting door Agentschap Telecom

30 juni 2022

AT-EZK/8320056

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

De Minister heeft besloten om ontheffing te verlenen voor de dekkings- en snelheidsverplichting (DSV) van een aantal vergunningen in de 700 MHz-band vanwege overmacht. De onderstaande mobiele operators hebben voor een paar gemeenten een verzoek tot ontheffing ingediend. Een ontheffing geldt altijd voor maximaal 1 jaar of korter en voor een afgebakend gebied binnen een gemeente. De Minister heeft besloten om de vergunningen in de 700 MHz-band te wijzigen in die zin dat:

  • 1. het afgebakende probleemgebied wordt uitgezonderd van de DSV, en

  • 2. voor het overige gebied binnen de gemeente het oorspronkelijke dekkingspercentage van 98% naar beneden wordt bijgesteld naar het hieronder vermelde dekkingspercentage.

Voor de volgende mobiele operators heeft de Minister besloten een ontheffing te verlenen voor de onderstaande gemeenten. Voor KPN B.V. betreft het de vergunningen D7986101 en D7986105 en voor Vodafone Libertel betreft het de vergunningen D7986146 en D7986147.

Vergunninghouder

Gemeente

Gewijzigd dekkingspercentage

Duur ontheffing

KPN B.V.

Berg en Dal

97,5%

max. 12 maanden

KPN B.V.

Gemert-Bakel

97,5%

max. 6 maanden

KPN B.V.

Reusel-de Mierden

97,5%

max. 12 maanden

Vodafone Libertel B.V.

Baarle-Nassau

96,66%

max. 12 maanden

Vodafone Libertel B.V.

Dinkelland

97,5%

max. 12 maanden

Vodafone Libertel B.V.

Gooise Meren

97,5%

max. 6 maanden

Vodafone Libertel B.V.

Lingewaard

97,5%

max. 12 maanden

Vodafone Libertel B.V.

Ommen

97,5%

max. 12 maanden

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, tegen de besluiten binnen zes weken nadat deze zijn verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking(en) waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom

Naar boven