Kennisgeving ontwerpbesluit op verzoek tot intrekking rijksinpassingsplan en omgevingsvergunningen – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 24 juni 2022 tot en met donderdag 4 augustus 2022 ligt voor het project “Windpark De Drentse Monden en Oostermoer” het ontwerpbesluit op verzoek tot intrekking rijksinpassingsplan en vergunningen ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Het project

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft een totaalvermogen van 175,5 MW. Naar verwachting gaat het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens. Om dit project mogelijk te maken moesten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor in september 2016 een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Het inpassingsplan en de benodigde besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Naar aanleiding van ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden, is een verzoek ingediend om het rijksinpassingslan en de bijbehorende omgevingsvergunningen in te trekken. In dit ontwerpbesluit wordt dit verzoek afgewezen.

Wilt u reageren?

U kunt van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit bekijken opwww.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis:

 • gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten

 • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo

 • gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Digitaal: via de website www.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer

 • Post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Windpark DM en OM fase 4

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?

De ontvangen zienswijzen worden bekeken bij het nemen van het definitieve besluit. Wanneer u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over dit project en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven