Besluit van tot benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie auteursrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 juni 2022, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4056024;

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Tot voorzitter en lid van de commissie auteursrecht wordt benoemd mw. prof. mr. M.M.M. van Eechoud te Eindhoven.

Artikel 2

Tot leden van de commissie auteursrecht worden benoemd:

  • prof. mr. P.H. Peter Blok te Haarlem;

  • prof. mr. S.J. van Gompel te Diemen;

  • mw. mr. M.E. Kingma te De Kwakel;

  • mr. H.M.H. Speyart te Amsterdam;

  • mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek te Wassenaar;

  • mw. mr. D. Verhulst te Amsterdam; en

  • prof. mr. D.J.G. Visser te Amsterdam.

Artikel 3

De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 juli 2022.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven