Bekendmaking bereiken subsidieplafond Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET en Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel SSEB, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de hierna te noemen subsidieplafonds voor 2022 zijn bereikt:

  • artikel 1.5, eerste lid, van de Aanschafregeling zero-emissie trucks AanZET;

  • artikel 2.3, eerste lid, en artikel 3.3, eerste lid, van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel SSEB.

Voor de hiervoor genoemde subsidies zijn in 2022 derhalve geen middelen meer beschikbaar. Subsidieaanvragen voor 2022 kunnen nog worden ingediend, maar de kans is klein dat u subsidie krijgt.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

Naar boven