Mededeling besluit op aanvraag tot geschilbeslechting voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de vergunninghouders van digitale radioomroep ten behoeve van commerciële omroep in allotment 9C.

Datum: 26 april 2022

Kenmerk: AT-EZK/8303621

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Bij besluit van 21 april 2022 heb ik een beslissing genomen op de aanvraag van Kink FM B.V. tot geschilbeslechting voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de vergunninghouders van digitale radioomroep ten behoeve van commerciële omroep in allotment 9C.

Het besluit is verzonden op 21 april 2022.

Het volledige besluit wordt op verzoek, bij voorkeur per e-mail, toegestuurd. Daartoe kan contact worden opgenomen met het Klantcontactcentrum van Agentschap Telecom via info@agentschaptelecom.nl of telefonisch via 050 – 587 74 44. Agentschap Telecom is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, K.J. Gerritsen Hoofd Media Agentschap Telecom

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (21 april 2022) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

Naar boven