Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2021, 984Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 70’

Logo Emmen

 

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 17 december 2020 het bestemmingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 70’ met identificatienummer NL.IMRO.0114.2020002-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 13 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het plan wijzigt de bestemming van een bedrijfswoning bij een detailhandelsfunctie naar wonen voor het perceel Roswinkelerstraat 70 in Roswinkel.

Beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 23 februari 2021 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbendenmogen in beroep gaan:

 

  • Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan.

 

Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is geldig vanaf 24 februari 2021.

 

Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.