Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. Een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies uw vragen te stellen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;

  • dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;

  • donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;

  • donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Meer informatie hierover en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM

Een zienswijze indienen kan vanaf dinsdag 2 maart 2021, op drie manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via de website www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit.

MONDELING

Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

POST

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

Directie Participatie

o.v.v. Luchthavenverkeerbesluit Schiphol,

Postbus 20901,

2500 EX Den Haag

DOCUMENTEN BEKIJKEN

Alle relevante documenten staan op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. Op papier kunt u deze documenten van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • De provinciehuizen van Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

  • De gemeentehuizen van Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Hillegom, Bloemendaal, Leiderdorp, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Heemstede, Almere, Katwijk, Gooise meren, Weesp, Alkmaar, Heiloo, Leiden, Heemskerk, Lisse, Diemen, Amsterdam, Zaanstad, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Beverwijk, Teylingen, Uithoorn, Velsen, Amstelveen, Nieuwkoop, Castricum, De Ronde Venen, Noordwijk, Uitgeest, Haarlem, Kaag en Braassem, Haarlemmermeer en Oegstgeest.

Op de website www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties.

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wat is het Vervolg?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over het milieueffectrapport voor de ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit. Na sluiting van de zienswijzentermijn analyseert het ministerie alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij de definitieve vaststelling van de wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit. In een reactienota gaat het ministerie bovendien in op alle zienswijzen. Indieners krijgen hiervan bericht.

INFORMATIE

Meer informatie over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vindt u op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit en www.luchtvaartindetoekomst.nl. Ook tijdens uw bezoek aan een van de online informatiebijeenkomsten kunt u meer informatie krijgen. Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 89 99, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven