Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2021, 8571Overig

Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor Auto’s, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrageovereenkomst met betrekking tot Auto’s algemeen verbindend te verklaren voor de periode van de datum van publicatie van het definitieve besluit in de Staatscourant tot en met 31 december 2025.

Het verzoek is ingediend door RAI Vereniging en Stichting Auto & Recycling.

De overeenkomst is gesloten tussen de producenten en importeurs van auto's die akkoord zijn gegaan met toetreding tot de Overeenkomst Auto’s, zijnde Jaguar Land Rover Nederland B.V., B.V. NIMAG, Mazda Motor Nederland, Citroën Nederland, Ford Nederland B.V., Volvo Cars Nederland B.V., Hyundai Motor Netherlands B.V., Mercedes-Benz Vans Nederland B.V., Opel Nederland B.V., Louwman & Parqui B.V., Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., NV Subaru Benelux, Cito Motors B.V., Honda Benelux, Renault Nederland N.V., Mercedes-Benz Cars Nederland B.V., FCA Netherlands B.V., Pon’s Automobielhandel B.V., KIA Motors Nederland B.V., ISUZU BENELUX NV, Henri Nefkens B.V., BMW Group Nederland, MAN Truck & Bus B.V., Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V., en Stichting Auto & Recycling.

De Overeenkomst Auto’s vormt een financiële basis voor invulling en uitvoering van enkele wettelijke verplichtingen ingevolge het Besluit beheer autowrakken.

Alle producenten en importeurs van auto's die zodra de avv van kracht wordt, in Nederland ingeschreven worden op basis van de door de RDW toegekende Bevoegdheid VI, zullen gehouden zijn de afvalbeheerbijdrage af te dragen. In alle gevallen waarin na de algemeen verbindend verklaring sprake is van een kentekening anders dan op basis van de Bevoegdheid VI, zal de Dienst Wegverkeer (RDW) de verschuldigde afvalbeheerbijdrage ten tijde van de eerste kentekening innen en afdragen.

Onder de Overeenkomst Auto’s vallen nagenoeg alle producenten en importeurs die gebruik maken van versnelde kentekenregistratie. Stichting Auto & Recycling kan echter geen afvalbeheerbijdrage innen voor de voertuigen die door middel van importeurs en particulieren via parallelimport (dit is circa 33% van de totale inschrijvingen) in Nederland op de markt worden gebracht.

Met deze avv wordt een koppeling bewerkstelligd tussen kentekenregistratie en de afvalbeheerbijdrage.

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de eerste werkdag na de datum van publicatie van deze kennisgeving gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Tevens is er de mogelijkheid het dossier per e-mail te ontvangen via een verzoek aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Een ieder kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat p/a Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht, onder vermelding van "zienswijzen PBA" op de envelop en op de zienswijzen.

Tevens dient u de zienswijze per e-mail te zenden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl onder vermelding van “zienswijze avv”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u een afspraak maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.