Multilaterale Overeenkomst ADN/M029 op basis van sectie 1.5.1 van het ADN, Scholingscertificaat voor de veiligheidsadviseur in overeenstemming met 1.8.3.7 van het ADN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • a) In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het ADN, blijven alle scholingscertificaten voor veiligheidsadviseurs waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 geldig tot 30 september 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten zal vanaf het tijdstip waarop het afloopt met vijf jaar worden verlengd als de houder van het certificaat voor een examen in overeenstemming met 1.8.3.16.2 van het ADN is geslaagd voor 1 oktober 2021.

  • b) Deze overeenkomst is geldig tot en met 1 oktober 2021, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die de overeenkomst niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 10 februari 2021

De bevoegde autoriteit voor het ADN in Nederland, J. Elsinghorst

Naar boven