Multilaterale Overeenkomst ADR/M 333 op basis van sectie 1.5.1 van het ADR, Vakbekwaamheidscertificaat van de bestuurder overeenkomstig 8.2.2.8.2 van ADR, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • a) In afwijking van de voorschriften van de eerste paragraaf in 8.2.2.8.2 van het ADR blijven alle vakbekwaamheidscertificaten van de bestuurder waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 geldig tot en met 30 september 2021. Deze certificaten moeten worden verlengd met een periode van vijf jaar indien de chauffeur vóór 1 oktober 2021 heeft deelgenomen aan een herhalingsopleiding overeenkomstig 8.2.2.5 van het ADR en met goed gevolg een examen overeenkomstig 8.2.2.7 van het ADR heeft afgelegd. De nieuwe periode van geldigheid moet beginnen met de oorspronkelijke vervaldatum van het certificaat dat moet worden vernieuwd.

  • b) Deze overeenkomst is geldig tot en met 1 oktober 2021, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst hebben ondertekend en niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 10 februari 2021

De bevoegde autoriteit voor het ADR in Nederland J. Elsinghorst

Naar boven