Multilaterale Overeenkomst ADN/M028 op basis van sectie 1.5.1 van het ADN, ADN verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN in overeenstemming met 8.2.2.8. van het ADN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • 1) In afwijking van 8.2.2.8.3 en 8.2.2.8.4 van het ADN, blijven alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 geldig tot 30 september 2021. Deze verklaringen zullen worden vernieuwd voor een periode van vijf jaar als de houder van het certificaat het bewijs levert dat is vereist in 8.2.2.8.4 a) van het ADN en, wanneer dat nodig is, 8.2.2.8.4 b) van het ADN, voor 1 oktober 2021. De nieuwe periode van geldigheid zal beginnen met de originele datum van afloop van geldigheid van het certificaat dat moet worden vernieuwd.

  • 2) Documenten in overeenstemming met 8.2.1.9 en 8.2.1.10 van het ADN, die erkend worden als gelijkgesteld aan de verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN, zullen worden geaccepteerd onder dezelfde voorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in paragraaf één van deze multilaterale overeenkomst. De documenten zullen als gelijkgesteld erkend blijven worden als deze voor 1 oktober 2021 worden vernieuwd onder de voorwaarden gedefinieerd door het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst.

  • 3) Deze overeenkomst is geldig tot en met 1 oktober 2021, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die de overeenkomst niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 10 februari 2021

De bevoegde autoriteit voor het ADN in Nederland J. Elsinghorst

Naar boven