Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2021, 8326Overig

Multilaterale Overeenkomst ADR/M 334 op basis van sectie 1.5.1 van het ADR, Scholingscertificaat voor veiligheidsadviseur overeenkomstig 1.8.3.7 van ADR, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • a) In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het ADR blijven alle scholingscertificaten voor de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 geldig tot en met 30 september 2021. De geldigheid van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke vervaldatum indien de houder voor 1 oktober 2021 is geslaagd voor een examen in overeenkomstig met 1.8.3.16.2 van het ADR.

  • b) Deze overeenkomst is geldig tot en met 1 oktober 2021, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst vóór deze datum wordt ingetrokken door één van de ondertekenaars, dan blijft in dat geval deze overeenkomst tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst hebben ondertekend en niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 10 februari 2021

De bevoegde autoriteit voor het ADR in Nederland J. Elsinghorst