Multilaterale Overeenkomst RID 1/2021 op basis van sectie 1.5.1 van het RID, Scholingscertificaat voor de veiligheidsadviseur in overeenstemming met 1.8.3.7 van het RID, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • (1) In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het RID blijven alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 geldig tot en met 30 september 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengt met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder voor 1 oktober 2021 is geslaagd voor een examen in overeenstemming met 1.8.3.16.2 van het RID.

  • (2) Deze overeenkomst is geldig tot 1 oktober 2021 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de RID-verdragstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst voor deze datum wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze van kracht tot de bovengenoemde datum op het vervoer op het grondgebied van de RID-verdragsstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend en niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 10 februari 2021

De bevoegde autoriteit voor het RID in Nederland J. Elsinghorst

Naar boven