Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2021, 8029Ruimtelijke plannenRectificatie: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 35a Bergentheim”

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 18 februari 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 35a Bergentheim” gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 31 maart 2021. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hardenbergerweg 35a in Bergentheim en is bedoeld om een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden op adres of via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00364-OW01. 

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen/zienswijze-indienen.html en gebruik het digitale reactieformulier of;

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 35a Bergentheim”;

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 17 februari 2021