Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2021, 7266Vergunningen

Kennisgeving inspraaktermijn ontwerpbesluit vergunning voor Lelystad Airport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennis van het voornemen om de vergunning, aangevraagd voor Lelystad Airport in het kader van de Wet natuurbescherming, te verlenen. De voorgenomen activiteiten van N.V. Luchthaven Lelystad kunnen een effect hebben op Natura 2000-gebieden.

N.V. Luchthaven Lelystad vraagt een vergunning aan op grond van de Wet natuurbescherming voor de exploitatie van Lelystad Airport. Deze vergunning is voor onder meer jaarlijks maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen van groot luchtverkeer.

U kunt het ontwerpbesluit van 16 februari tot en met 29 maart 2021 bekijken op www.rvo.nl/vergunning-lelystad-airport.

Een zienswijze doorgeven op het ontwerpbesluit

Wilt u uw mening geven over dit ontwerpbesluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze doorgeven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt een zienswijze doorgeven van 16 februari tot en met 29 maart 2021.

Zienswijze digitaal doorgeven

Bij voorkeur geeft u uw zienswijze door via het digitale formulier van RVO. U vindt het formulier op www.rvo.nl/vergunning-lelystad-airport. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • Ga naar www.rvo.nl/vergunning-lelystad-airport. Hier vindt u een link naar het formulier.

  • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 2+.

  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

  • Uw zienswijze is direct bij ons binnen.

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze toch op een andere manier doorgeven? Dan kunt u een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning & Handhaving

Kenmerk: DGNVLG/20307842

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat de datum, uw naam en adres in de reactie staan. Daarnaast vertelt u om welk besluit het gaat. En beschrijft u waarom u het er niet mee eens bent.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit doet u met het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV www.rvo.nl/afsprakenformulier-uov van RVO. U wordt teruggebeld door een medewerker. Of bel zelf naar RVO via 088 042 42 42 om een afspraak te maken. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. U wordt teruggebeld door een medewerker die een afspraak met u maakt om uw zienswijze mondeling toe te lichten.

Wat gebeurt er na het doorgeven van uw zienswijze?

De Minister van LNV neemt alle zienswijzen mee in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Wanneer we het definitieve besluit publiceren, krijgt u hier bericht van.

Beroep definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft ingediend. Als natuurorganisatie kunt u ook in beroep gaan als u geen zienswijze heeft ingediend.

Heeft u geen zienswijze ingediend? U kunt toch in beroep gaan. Dit kan alleen als het definitieve besluit inhoudelijk verschilt van het ontwerpbesluit. En u moet belanghebbende zijn.

Op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Van 16 februari tot en met 29 maart 2021 kunt u het ontwerpbesluit bekijken op www.rvo.nl/vergunning-lelystad-airport. U vindt hier ook de aanvraag met alle aanvullingen hierop. En alle andere documenten die hierover gaan.

Wilt u de papieren versie van dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien? Dat kan op de vestiging van het Ministerie van LNV (Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag). Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit misschien bekijken op het provinciehuis van Flevoland (Visarenddreef 1, Lelystad). Of dit kan, hangt af van de openingstijden en coronamaatregelen van deze locaties.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het indienen van de zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming.