Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 7215Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpwijzigingsplan Laagerfseweg 7

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Laagerfseweg 7 ter inzage leggen.

 

Toelichting

Het plan maakt het bouwen van twee woningen mogelijk. Aan beide kanten van de bestaande woning aan de Laagerfseweg 7 zal 1 woning gebouwd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. Ter inzageHet ontwerpwijzigingsplan ligt van 10 februari 2021 tot en met 23 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WZLaagerfseweg7-ow01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer G. van der Schans. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

[