Welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 Sint Nicolaasga (wijziging welstandsnota)

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 12 februari 2021 liggen de vastgestelde welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 ter inzage. Dit betreft feitelijk een wijziging van de welstandsnota.

 

Locatie

De welstandsontwikkelcriteria hebben betrekking op de percelen Kade 5 en 7 te Sint Nicolaasga.

 

Doel

De welstandsontwikkelcriteria zien op de beoogde woningbouw op de percelen Kade 5 en 7 te Sint Nicolaasga. Met de criteria wordt richting gegeven aan het gewenste bebouwingsbeeld voor de nieuwbouw aan de Kade 5 en 7.

 

Waar ter inzage

De welstandsontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over de welstandsontwikkelcriteria is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

 

Vragen?

De welstandsontwikkelcriteria betreffen feitelijk een wijziging van de welstandsnota. Het gaat om beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 11 februari 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven