Private Aanvulling WW en WGA – Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-No. 07 2021/2022

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 maart 2021 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No. 07

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting PAWW namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Aedes vereniging van woningcorporaties, Vereniging Maaskoepel, De coöperatie ACW ‘Samenwerking’, CareX B.V., CareX Fryslân B.V., CareX Groningen B.V., CareX Haren B.V., CareX Overijssel B.V., Helder Vastgoed Alkmaar B.V., Helder Vastgoed B.V., Helder Vastgoed Onderhoud B.V., ITWOON B.V., PMB Marsaki B.V., De Stichting de Reensche Compagnie, Stichting Eigen Bouw, Stichting Enserve, Stichting Het vierde huis, Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting, STICHTING WONING in ZICHT, Stichting Wooncentrum De Driestad, Stichting Woonkeus Stedendriehoek, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, VvE Beheer Amsterdam B.V., WoningNet N.V., Stichting Woonkeus Drechtsteden, Woonscan B.V., Stichting Woonservice Kennemerland, Sint Agnes Woning Stichting, Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties, Stichting Vastgoed Service, Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, WoonService Regionaal Coöperatief U.A., Coöperatieve Vereniging KWH U.A.;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No. 071 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Bijlage 2 komt te luiden:

‘Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)

Individuele rechtspersoon

Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever

1. Vereniging Maaskoepel

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Maaskoepel, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 40348027.

2. De coöperatie Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging (ACW) ‘Samenwerking’ B.A.

De coöperatie Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging (ACW) ‘Samenwerking’ met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 33005273.

3. CareX B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CareX B.V., statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK-nummer 02049024.

4. CareX Fryslân B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CareX Fryslân B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven onder KvK-nummer 67184022.

5. CareX Groningen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CareX Groningen B.V., statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK-nummer 67184499.

6. CareX Haren B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CareX Haren B.V., statutair gevestigd te Haren, ingeschreven onder KvK-nummer 56614861.

7. CareX Overijssel B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CareX Overijssel B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven onder KvK-nummer 67182062.

8. Helder Vastgoed Alkmaar B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Helder Vastgoed Alkmaar B.V., statutair gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven onder KvK-nummer 59026243.

9. Helder Vastgoed B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Helder Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Den Helder, ingeschreven onder KvK-nummer 37105117.

10. Helder Vastgoed Onderhoud B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Helder Vastgoed Onderhoud B.V., statutair gevestigd te Den Helder, ingeschreven onder KvK-nummer 37105126.

11. ITWOON B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ITwoon B.V., statutair gevestigd te Enschede, ingeschreven onder KvK-nummer 08139567.

12. PMB Marsaki B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, PMB Marsaki B.V., statutair gevestigd te Goes, ingeschreven onder KvK-nummer 54433037.

13. De Stichting de Reensche Compagnie

De Stichting De Reensche Compagnie statutair gevestigd te Hoogezand, ingeschreven onder KvK-nummer 02328267.

14. Stichting Eigen Bouw

Stichting Eigen Bouw statutair gevestigd te Deventer, ingeschreven onder KvK-nummer 38005507.

15. Stichting Enserve

Stichting Enserve, statutair gevestigd te Elst (Gld), ingeschreven onder KvK-nummer 41053638.

16. Stichting Het vierde huis

Stichting Het vierde huis, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 41187483.

17. Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting

Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 30160098.

18. STICHTING WONING in ZICHT

STICHTING WONING in ZICHT statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven onder KvK-nummer 18078518.

19. Stichting Wooncentrum De Driestad

Stichting Wooncentrum De Driestad, statutair gevestigd te Culemborg, ingeschreven onder KvK-nummer 41059254.

20. Stichting Woonkeus Stedendriehoek

Stichting Woonkeus Stedendriehoek, statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven onder KvK-nummer 08131181.

21. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 40531218.

22. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven onder KvK-nummer 27247358.

23. VvE Beheer Amsterdam B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvE Beheer Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 34155956.

24. WoningNet N.V.

WoningNet N.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 30171204.

25. Stichting Woonkeus Drechtsteden

Stichting Woonkeus Drechtsteden, statutair gevestigd te Dordrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 23092628.

26. Woonscan B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woonscan B.V., statutair gevestigd te Meppel, ingeschreven onder KvK-nummer 04062529.

27. Stichting Woonservice Kennemerland

Stichting Woonservice Kennemerland, statutair gevestigd te Velserbroek, ingeschreven onder KvK-nummer 34261432.

28. Sint Agnes Woning Stichting

Sint Agnes Woning Stichting, statutair gevestigd te Heemskerk, ingeschreven onder KvK-nummer 34125929.

29. Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties

Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties, statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven onder KvK-nummer 41041964.

30. Stichting Vastgoed Service

Stichting Vastgoed Service, statutair gevestigd te Delft, ingeschreven onder KvK-nummer 27242668.

31. Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, statutair gevestigd te Almere, ingeschreven onder KvK-nummer 41209327.

32. WoonService Regionaal Coöperatief U.A.

De coöperatie WoonService Regionaal Coöperatief U.A. statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch, ingeschreven onder KvK-nummer 63510383.’ de coöperatie WoonService Regionaal Cooperatief U.A. statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, ingeschreven onder KvK nummer 63510383 de coöperatie WoonService Regionaal Cooperatief U.A. statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, ingeschreven onder KvK nummer 63510383’

Bijlage 3 komt te luiden:

‘Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer

Sector, bedrijfstak of rechtspersoon

Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer

1. Woondiensten

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 1 onder 1.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 1 onder 1, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever.

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

2. Vereniging Maaskoepel

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 1.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 1, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever.

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

3. De coöperatie Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging (ACW) ‘Samenwerking’ B.A.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 2.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 2, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever.

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

4. CareX B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 3.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 3, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

5. CareX Fryslân B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 4.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 4, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

6. CareX Groningen B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 5.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 5, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

7. CareX Haren B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 6.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 6, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

8. CareX Overijssel B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 7.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 7, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

9. Helder Vastgoed Alkmaar B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 8.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 8, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

10. Helder Vastgoed B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 9.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 9, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

11. Helder Vastgoed Onderhoud B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 10.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 10, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

12. ITWOON B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 11.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 11, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

13. PMB Marsaki B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 12.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 12, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

14. De Stichting de Reensche Compagnie

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 13.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 13, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

15. Stichting Eigen Bouw

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 14.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 14, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

16. Stichting Enserve

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 15.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 15, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

17. Stichting Het vierde huis

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 16.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 16, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

18. Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 17.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 17, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

19. STICHTING WONING in ZICHT

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 18.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 18, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

20. Stichting Wooncentrum De Driestad

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 19.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 19, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

21. Stichting Woonkeus Stedendriehoek

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 20.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 20, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

22. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 21.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 21, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

23. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 22.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 22, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

24. VvE Beheer Amsterdam B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 23.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 23, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

25. WoningNet N.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 24.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 24, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

26. Stichting Woonkeus Drechtsteden

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 25.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 25, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

27. Woonscan B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 26.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 26, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

28. Stichting Woonservice Kennemerland

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 27.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 27, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

29. Sint Agnes Woning Stichting

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 28.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 28, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

30. Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 29.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 29, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

31. Stichting Vastgoed Service

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 30.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 30, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

32. Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 31.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 31, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).

33. WoonService Regionaal Coöperatief U.A.

Werknemer:

Iedere man of vrouw waarmee een werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals omgeschreven in bijlage 2 onder 32.

Als werknemer van een werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 32, wordt in deze cao niet beschouwd:

a) de vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever;

b) de statutair-directeur in dienst van de werkgever;

c) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530).’

Bijlage 4 komt te luiden:

‘Bijlage 4: deelnemende werkgeversorganisaties en werkgevers

1. Aedes vereniging van woningcorporaties

2. Vereniging Maaskoepel

3. De coöperatie ACW ‘Samenwerking’

4. CareX B.V.

5. CareX Fryslân B.V.

6. CareX Groningen B.V.

7. CareX Haren B.V.

8. CareX Overijssel B.V.

9. Helder Vastgoed Alkmaar B.V.

10. Helder Vastgoed B.V.

11. Helder Vastgoed Onderhoud B.V.

12. ITWOON B.V.

13. PMB Marsaki B.V.

14. De Stichting de Reensche Compagnie

15. Stichting Eigen Bouw

16. Stichting Enserve

17. Stichting Het vierde huis

18. Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting

19. STICHTING WONING in ZICHT

20. Stichting Wooncentrum De Driestad

21. Stichting Woonkeus Stedendriehoek

22. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

23. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

24. VvE Beheer Amsterdam B.V.

25. WoningNet N.V.

26. Stichting Woonkeus Drechtsteden

27. Woonscan B.V.

28. Stichting Woonservice Kennemerland

29. Sint Agnes Woning Stichting

30. Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties

31. Stichting Vastgoed Service

32. Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

33. WoonService Regionaal Coöperatief U.A.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 16 maart 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 2018, nr. 64034; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 maart 2020 (Stcrt. 2020, nr. 11467).

Naar boven