Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 6896VergunningenOntwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Westeinde 85b te Roelofarendsveen (toekomstige nummeraanduiding) - W2020/253

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 2 februari 2021 hebben besloten om een positief ontwerp besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het perceel Westeinde 85b te Roelofarendsveen (toekomstige nummeraanduiding).

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van donderdag 11 februari 2021 t/m woensdag 24 maart 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college kenbaar maken. Als u dit mondeling wilt doen, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan het college van de gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.