Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 5354Besluiten van algemene strekking

Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Wijziging van het besluit van 21 december 2020, nr. 2020-247116 (Stcrt. 2020, 68989)

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 28 januari 2021, nr. 2021-13914

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 21 december 2020, nr. 2020-247116 (Stcrt. 2020, 68989). De wijziging betreft een verlenging van de goedkeuring die erin voorziet dat een vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd kan doorlopen, ondanks een gewijzigd reispatroon.

ARTIKEL I

Het besluit van 21 december 2020, nr. 2020-247116 (Stcrt. 2020, 68989) wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan het eind van onderdeel 1 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 28 januari 2021, nr. 2021-13914. De wijziging betrof een verlenging van de goedkeuring die erin voorziet dat een vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd kan doorlopen, ondanks een gewijzigd reispatroon.

B

In goedkeuring 1 van onderdeel 6.2 wordt ‘Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende het jaar 2020 en de maand januari van het jaar 2021’ vervangen door ‘Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende het jaar 2020 en de eerste drie maanden van het jaar 2021’ en wordt ‘tot 1 februari 2021’ vervangen door ‘tot 1 april 2021’ en wordt ‘In dat geval kan hij deze goedkeuring ook voor de maand januari van het jaar 2021 toepassen’ vervangen door ‘In dat geval kan hij deze goedkeuring ook voor de eerste drie maanden van het jaar 2021 toepassen’.

C

In onderdeel 15 wordt de zin ‘Goedkeuring 1 in onderdeel 6.2 vervalt met ingang van 1 februari 2021’ vervangen door ‘Goedkeuring 1 in onderdeel 6.2 vervalt met ingang van 1 april 2021’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken