Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2021, 5142Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning ‘Kreelseweg ongenummerd in Ede’

Logo Ede

 

Zaakcode 2020W0816

 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Kreelseweg ongenummerd te Ede’, met nummer NL.IMRO.0228.PB2021EDEN0001-0201, en de daarbij behorende stukken van donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

 

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

 

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten noorden van de Kreelseweg 89-95 en ten zuiden van het perceel Bosrand 28 in Ede. Met de omgevingsvergunning wordt toestemming gegeven voor het permanent gebruiken van de gronden als volkstuinencomplex, waar momenteel al een tijdelijke vergunning voor geldt.

 

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.