Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de Overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021 en 23 september 2021

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, derde lid, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend op 23 juni 2009 (“de Overeenkomst”).

Overwegende dat de Overeenkomst achtereenvolgens op 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021 en 23 september 2021 verlengd werd tot en met 31 december 2021;

Zijn de bevoegde autoriteiten van Nederland en België het volgende overeengekomen:

  • 1. De toepassing van de Overeenkomst wordt verlengd tot en met 31 maart 2022.

  • 2. De toepassing van de Overeenkomst wordt stilzwijgend verder verlengd voor een periode van 3 maanden, i.e. tot en met 30 juni 2022, tenzij zij door een van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd door daarvan schriftelijk kennis te geven ten minste twee weken voor 31 maart 2022.

Deze verlengingsovereenkomst wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Belgisch Staatsblad.

Overeengekomen door de ondergetekende bevoegde autoriteiten op 10 december 2021:

Voor de bevoegde autoriteit van België P. De Vos Adviseur-generaal Federale Overheidsdienst Financiën, België

Voor de bevoegde autoriteit van Nederland R. Janssen Directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale Aangelegenheden

Naar boven