Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2021, 3284745-1020222-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten in verband met de aanpassing van de tarieven NVWA en COKZX en een technische aanpassing

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 13b en 33 van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

minister:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01232’ vervangen door ‘€ 0,01262’;

b. ‘€ 73,92’ vervangen door ‘€ 75,72’;

c. ‘€ 566,72’ vervangen door ‘€ 580,52’;

d. ‘€ 0,01601’ vervangen door ‘€ 0,01639’;

e. ‘€ 96,06’ vervangen door ‘€ 98,34’;

f. ‘€ 736,46’ vervangen door ‘€ 753,94’;

g. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

h. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

3. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 807,58’ vervangen door ‘€ 826,96’;

b. ‘€ 1.615,13’ vervangen door ‘€ 1.653,89’;

c. ‘€ 3.230,32’ vervangen door ‘€ 3.307,85’;

d. ‘€ 4.845,48’ vervangen door ‘€ 4.961,77’;

e. ‘€ 1.049,83’ vervangen door ‘€ 1.075,03’;

f. ‘€ 2.099,69’ vervangen door ‘€ 2.150,08’;

g. ‘€ 4.199,40’ vervangen door ‘€ 4.300,19’;

h. ‘€ 6.307,73’ vervangen door ‘€ 6.459,12’.

C

Artikel 2a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 101,28’ vervangen door ‘€ 103,71’.

D

Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 101,28’ vervangen door ‘€ 103,71’.

E

Artikel 2c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 67,52’ vervangen door ‘€ 69,14’;

b. ‘€ 135,04’ vervangen door ‘€ 138,28’.

F

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

G

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

H

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

I

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

J

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01232’ vervangen door ‘€ 0,01262’;

b. ‘€ 73,92’ vervangen door ‘€ 75,72’;

c. ‘€ 566,72’ vervangen door ‘€ 580,52’;

d. ‘€ 0,01601’ vervangen door ‘€ 0,01639’;

e. ‘€ 96,06’ vervangen door ‘€ 98,34’;

f. ‘€ 736,46’ vervangen door ‘€ 753,94’;

g. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

h. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

3. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 807,58’ vervangen door ‘€ 826,96’;

b. ‘€ 1.615,13’ vervangen door ‘€ 1.653,89’;

c. ‘€ 3.230,32’ vervangen door ‘€ 3.307,85’;

d. ‘€ 4.845,48’ vervangen door ‘€ 4.961,77’;

e. ‘€ 1.049,83’ vervangen door ‘€ 1.075,03’;

f. ‘€ 2.099,69’ vervangen door ‘€ 2.150,08’;

g. ‘€ 4.199,40’ vervangen door ‘€ 4.300,19’;

h. ‘€ 6.307,73’ vervangen door ‘€ 6.459,12’.

K

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA of het COKZ berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

c. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

3. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 62,10’ vervangen door ‘€ 63,34’;

b. ‘€ 84,00’ vervangen door ‘€ 85,68’;

c. ‘€ 21,00’ vervangen door ‘€ 21,42’;

d. ‘€ 77,40’ vervangen door ‘€ 78,95’.

4. In het vijfde lid wordt:

a. ‘€ 62,10’ vervangen door ‘€ 63,34’;

b. ‘€ 59,85’ vervangen door ‘€ 61,05’;

c. ‘€ 19,95’ vervangen door ‘€ 20,35’;

d. ‘€ 74,45’ vervangen door ‘€ 75,94’.

L

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA of het COKZ berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

b. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’;

3. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 84,00’ vervangen door ‘€ 85,68’;

b. ‘€ 21,00’ vervangen door ‘€ 21,42’;

c. ‘€ 77,40’ vervangen door ‘€ 78,95’.

4. In het vijfde lid wordt:

a. ‘€ 59,85’ vervangen door ‘€ 61,05’;

b. ‘€ 19,95’ vervangen door ‘€ 20,35’;

c. ‘€ 74,45’ vervangen door ‘€ 75,94’.

M

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

b. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

N

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 47,66’ vervangen door ‘€ 48,80’.

O

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

b. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

P

In artikel 12a, eerste lid, wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

Q

In artikel 13, eerste en derde lid wordt ‘De NVWA berekent’ telkens vervangen door ‘De minister berekent’.

R

In artikel 14a wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

S

In artikel 14b, eerste lid, wordt:

a. ‘door de NVWA’ telkens vervangen door ‘door de minister’;

b. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

c. ‘€ € 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

T

In artikel 14c, eerste lid, wordt:

a. ‘door de NVWA’ telkens vervangen door ‘door de minister’;

b. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

c. ‘€ € 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

U

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 10,12’ telkens vervangen door ‘€ 10,37’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 33,76’ telkens vervangen door ‘€ 34,57’.

V

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 33,76’ telkens vervangen door ‘€ 34,57’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 10,12’ telkens vervangen door ‘€ 10,37’.

W

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 78,05’ vervangen door ‘€ 79,92’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 108,91’ vervangen door ‘€ 111,52’.

4. In het vierde en negende lid wordt ‘€ 114,76’ telkens vervangen door ‘€ 115,33’.

5. In het vierde, zesde, achtste en negende lid wordt ‘€ 23,40’ telkens vervangen door ‘€ 23,96’.

6. In het zevende lid wordt:

a. ‘€ 46,80’ vervangen door ‘€ 47,92’;

b. ‘€ 234,00’ vervangen door ‘€ 239,60’.

7. In het tiende lid wordt:

a. ‘€ 84,00’ vervangen door ‘€ 85,68’;

b. ‘€ 21,00’ vervangen door ‘€ 21,42’;

c. ‘€ 77,40’ vervangen door ‘€ 78,95’.

8. In het elfde lid wordt:

a. ‘€ 59,85’ vervangen door ‘€ 61,05’;

b. ‘€ 19,95’ vervangen door ‘€ 20,35’;

c. ‘€ 74,45’ vervangen door ‘€ 75,94’.

9. In het twaalfde lid wordt:

a. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

b. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

10. In het dertiende lid wordt:

a. ‘€ 116,02’ vervangen door ‘€ 116,60’;

b. ‘€ 47,66’ vervangen door ‘€ 48,80’.

11. In het zestiende lid wordt:

a. ‘€ 290,10’ vervangen door ‘€ 297,06’;

b. ‘€ 116,04’ vervangen door ‘€ 118,82’.

X

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’.

Y

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 59,17’ vervangen door ‘€ 60,59’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 192,79’ vervangen door ‘€ 197,42’.

4. In het zesde lid wordt:

a. ‘door de NVWA’ vervangen door ‘door de minister’;

b. ‘€ 164,20’ vervangen door ‘€ 165,03’;

b. ‘€ 33,76’ vervangen door ‘€ 34,57’.

Z

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Het COKZ berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’ en ‘het COKZ’ door ‘de minister’.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 23,85’ vervangen door ‘€ 23,97’;

b. ‘€ 18,00’ vervangen door ‘€ 18,36’;

c. ‘€ 1,50’ vervangen door ‘€ 1,53’.

AA

In artikel 25 wordt ‘De NVWA berekent’ vervangen door ‘De minister berekent’.

BB

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘€ 33,76’ wordt vervangen door ‘€ 34,57’.

2. ‘€ 67,52’ wordt vervangen door ‘€ 69,14’.

3. ‘€ 135,04’ wordt vervangen door ‘€ 138,28’.

4. ‘€ 202,56’ wordt vervangen door ‘€ 207,42’.

5. ‘€ 270,08’ wordt vervangen door ‘€ 276,56’.

6. ‘€ 337,60’ wordt vervangen door ‘€ 345,70’.

7. ‘€ 405,12’ wordt vervangen door ‘€ 414,84’.

8. ‘€ 472,64’ wordt vervangen door ‘€ 483,98’.

9. ‘€ 540,16’ wordt vervangen door ‘€ 553,12’.

10. ‘€ 607,68’ wordt vervangen door ‘€ 622,26’.

11. ‘€ 675,20’ wordt vervangen door ‘€ 691,40’.

12. ‘€ 742,72’ wordt vervangen door ‘€ 760,54’.

13. ‘€ 810,24’ wordt vervangen door ‘€ 829,68’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

1. Algemeen

In de Warenwetregeling doorberekening kosten (verder: de regeling) is onder andere vastgesteld voor welke keuring- en controlewerkzaamheden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) en de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (verder: COKZ) kosten in rekening kunnen brengen. In deze regeling zijn ook de tarieven opgenomen die de NVWA en het COKZ in rekening brengen.

Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA en het COKZ maken, zijn verdisconteerd in het tarief en dat het tarief kostendekkend is. Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van de hiervoor genoemde keuring- en controlewerkzaamheden. Voor 2022 zijn de NVWA-tarieven met maximaal 2,4% gestegen en niet aangepast conform werkelijke tarieven indien de berekende tarieven meer stijgen dan 2,4%.

Het percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau.

De indexering van de COKZ-tarieven bedraagt voor 2022 2,0%. De stijging houdt verband met de loon- en prijsontwikkelingen.

2. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met verordening (EU) 2017/6251, hierna: OCR.

3. Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil. Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het – behoudens beperkte eenmalige kennisnemingskosten – geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

4. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per 1 januari 2022. Deze regeling is na 1 november 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is dus afgeweken. Vanwege de beperkte, technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, is afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

5. Consultatie

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)2. Deze consultatie heeft niet geleid tot inhoudelijke opmerkingen.

6. Artikelen

Artikel I, onderdelen B, onder 2 en 3, C, onder 2, D, onder 2, E, onder 2, J, onder 2 en 3, K, onder 2, L, onder 2, M, onder 2, N, onder 2, O, onder 2, S, onder b en c, T, onder b en c, U, V, W, onder 2 tot en met 6, en 9 tot en met 11, X, onder 2 en 3, Y, onder 2 tot en met 4, en BB

De NVWA-tarieven stijgen met maximaal 2,4%. Dit is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ (2,5%) en de ‘prijs materiële overheidsconsumptie’ (1,9%) uit de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau.3 De NVWA-tarieven bestaan voor 75% uit loonkosten en 25% uit materiële kosten.4

Indien de berekende tarieven met minder dan 2,4% stijgen, dan is het berekende tarief aangehouden. Dit geldt voor de stijging van de tarieven van € 164,20, € 114,76 en € 116,02. Deze tarieven stijgen met 0,5% naar € 165,03, € 115,33 respectievelijk € 116,60.

In de artikelen 14b, eerste lid, onder 2°, en 14c, eerste lid, onder 2°, stond onbedoeld ‘€ €’. Dit wordt hersteld.

Artikel I, onderdelen A, B, onder 1, C, onder 1, D, onder 1, E, onder 1, F, G, H, I, J, onder 1, K, onder 1, L, onder 1, M, onder 1, N, onder 1, O, onder 1, P, Q, R, S, onder a, T, onder a, W, onder 1, X, onder 1, Y, onder 1, Z, onder 1, en AA

In de regeling was opgenomen dat de NVWA of het COKZ de kosten doorberekenen. De NVWA en het COKZ doen dit echter in mandaat namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om die reden is in de regeling opgenomen dat de minister de kosten doorberekent.

Artikel I, onderdelen K, onder 3 en 4, L, onder 3 en 4, W, onder 7 en 8, en Z, onder 2

De indexering van de COKZ-tarieven bedraagt voor 2022 2,0%. De stijging houdt verband met de loon- en prijsontwikkelingen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

X Noot
3

Kerngegevenstabel MEV 2022, september 2021 (https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2022).

X Noot
4

Stijging van maximaal 2,4%: 75% van loonvoet sector overheid (2,5%) + 25% van de prijs materiële overheidsconsumptie (1,9%).

Naar boven