Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 november 2021, nr. WJZ/ 21271102, houdende wijziging Regeling tarieven Plantgezondheidswet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21 van de Plantgezondheidswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Plantgezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10, eerste lid, onderdeel b, komt de tabel als volgt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per

1000 stelen

Minimum tarief

Per partij

Maximum tarief

Per partij

1%

€ 0,03

€ 0,30

€ 3,00

3%

€ 0,08

€ 0,80

€ 8,00

5%

€ 0,14

€ 1,40

€ 14,00

10%

€ 0,27

€ 2,70

€ 27,00

15%

€ 0,41

€ 4,10

€ 41,00

25%

€ 0,69

€ 6.90

€ 69,00

35%

€ 0,96

€ 9,60

€ 96,00

50%

€ 1,37

€ 13,70

€ 137,00

75%

€ 2,06

€ 20,60

€ 206,00

B

In artikel 11, eerste lid, onderdeel b, komt de tabel als volgt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per ton

Minimumtarief per partij

1%

€ 0,01

€ 0,25

3%

€ 0,04

€ 1,00

5%

€ 0,06

€ 1,50

7%

€ 0,09

€ 2,25

10%

€ 0,12

€ 3,00

15%

€ 0,19

€ 4,75

20%

€ 0,25

€ 6,25

25%

€ 0,31

€ 7,75

35%

€ 0,44

€ 11,00

50%

€ 0,62

€ 15,50

75%

€ 0,93

€ 23,25

C

In artikel 12, onderdeel c, vervallen de onderdelen 3° tot en met 6°, onder vervanging van de puntkomma door een punt aan het einde van onderdeel 2°.

D

De artikelen 25 en 26 vervallen.

E

In artikel 31, eerste lid, vervalt ‘, met een minimumtarief per opdracht’.

F

Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 november 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE

Bijlage II Tarieven

Artikel

Tarief

2 lid 1 onder a (basistarief)

€ 356,09

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 26,58

2 lid 1 onder b

€ 559,54

2 lid 1 onder b onder 1°

€ 413,76

2 lid 1 onder b onder 2° (3 uurs tarief)

€ 413,76

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 34,48

2 lid 3 (tarief per digitale terugmelding)

€ 79,92

2 lid 3 (tarief per schriftelijke terugmelding)

€ 111,52

3 lid 1

€ 188,06

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 92,76

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 34,79

3 lid 2 onder b

€ 120,60

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 542,76

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 45,23

3 lid 2 onder c

€ 7,29

4 onder a

€ 534,14

4 onder b

€ 712,18

4 onder c

€ 139,14

4 onder d

€ 185,52

5

€ 29,38

6

€ 198,18

7

€ 60,59

8 lid 1 (basistarief)

€ 64,14

8 lid 1 (tarief risicobeoordeling)

€ 898,29

8 lid 1 (tarief verificatieaudit0)

€ 808,45

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 31,90

8 lid 2 (starttarief)

€ 356,09

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 26,58

8 lid 3

€ 280,71

8 lid 4

€ 198,18

8 lid 5 (basistarief)

€ 808,45

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 31,90

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 128,96

8 lid 7 (tarief één vergunning)

€ 128,96

8 lid 7 (voor iedere hieraan gelijke vergunning)

€ 63,34

9 onder a (basistarief)

€ 54,08

9 onder a (tarief per minuut)

€ 1,69

9 onder b (basistarief)

€ 81,12

9 onder b (tarief per minuut)

€ 2,54

9 onder c (basistarief)

€ 108,16

9 onder c (tarief per minuut)

€ 3,38

9 onder d

€ 11,83

9 onder e

€ 6,83

9 onder f

€ 5,75

10 lid 1 onder a

€ 11,83

11 lid 1 onder a

€ 11,83

12 onder a

€ 11,83

12 onder b

€ 1,69

12 onder c (1º. medfly val)

€ 27,53

12 onder c (2º. vallen exporteurs)

€ 18,88

12 onder d

€ 104,78

13 onder a

€ 54,08

13 onder b

€ 50,70

13 onder c

€ 152,10

13 onder d

€ 152,10

14 lid 2 (tarief per ton)

€ 0,85

14 lid 2 (minimum)

€ 4,25

14 lid 2 (maximum)

€ 850

14 lid 3

€ 42,25

16 (basistarief)

€ 42,25

16 (tarief per partij)

€ 0,85

17 lid 1

€ 11,83

17 lid 2

€ 50,70

17a onder a (systeemcontrole)

€ 206,18

17a onder b (aan/afmelden)

€ 101,40

17a lid 2 (starttarief)

€ 54,08

17a lid 2 (tarief per minuut)

€ 1,69

18

€ 155,48

19 lid 1

€ 50,70

20 lid 1

€ 8,54

20 lid 2

€ 8,45

20 lid 4

€ 8,45

22 lid 1 onder a (basistarief)

€ 50,86

22 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,38

22 lid 1 onder b (basistarief)

€ 76,29

22 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,38

22 lid 1 onder c (basistarief)

€ 133,71

22 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 1,38

22 lid 1 onder d (basistarief)

€ 76,29

22 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 2,07

22 lid 1 onder e (basistarief)

€ 101,72

22 lid 1 onder e (tarief per minuut)

€ 2,76

22 lid 1 onder f (tarief certificaat)

€ 5,75

22 lid 1 onder f (tarief uitwisselen gegevens)

€ 5,18

22 lid 1 onder g

€ 14,49

23

€ 103,31

27 onder a

€ 137,55

27 onder b

€ 206,33

27 onder c

€ 275,10

29 onder a

€ 21,20

29 onder b (tarief per minuut)

€ 1,59

29 onder b (minimum tarief per monster)

€ 23,85

29 onder c

€ 21,20

29 onder d

€ 43,20

30 onder a

€ 237,58

30 onder b

€ 193,54

31 lid 1 (tarief per minuut)

€ 1,38

31 lid 2

€ 0,15

31 lid 3

€ 52,87

31 lid 4

€ 47,69

33 lid 1 onder a (basistarief)

€ 78,30

33 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,74

33 lid 1 onder b (basistarief)

€ 117,45

33 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,74

33 lid 1 onder c (basistarief)

€ 117,45

33 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 2,61

33 lid 1 onder d (basistarief)

€ 156,60

33 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 3,48

33 lid 1 onder e

€ 2,20

33 lid 1 onder f

€ 5,75

33 lid 1 onder g (tarief aanvraag)

€ 31,32

33 lid 1 onder g (tarief orderregel)

€ 1,74

34

€ 64,50

36 lid 1 onder a

€ 116,58

36 lid 1 onder b

€ 174,87

36 lid 1 onder c

€ 174,87

36 lid 1 onder d

€ 233,16

36 lid 2

€ 0,87

36 lid 3 (tarief per certificaat)

€ 31,32

36 lid 3 (tarief per orderregel)

€ 0,97

37

€ 11,83

38 onder a

€ 162

38 onder b

€ 243

38 onder c

€ 324

39

€ 214,20

40 lid 1

€ 17,40

40 lid 2

€ 56,55

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 35,30

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 82,30

42 lid 1 onder a onder 2° (basistarief)

€ 60,00

42 lid 1 onder a onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,38

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 52,49

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 123,45

42 lid 1 onder b onder 2° (basistarief)

€ 90,00

42 lid 1 onder b onder 2° (tarief per minuut)

€ 2,07

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 70,60

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 164,60

42 lid 1 onder c onder 2° (basistarief)

€ 120,00

42 lid 1 onder c onder 2° (tarief per minuut)

€ 2,76

42 lid 1 onder d

€ 102,00

42 lid 3

€ 6,80

42 lid 4

€ 5,75

42 lid 5

€ 27,50

43

€ 73,75

45 lid 1

€ 15,00

45 lid 2

€ 49,98

46 onder a

€ 102,00

46 onder b

€ 153,00

46 onder c

€ 204,00

47 lid 1

€ 150,00

47 lid 2

€ 232,20

47 lid 3

€ 232,20

47 lid 4

€ 229,15

47 lid 5

€ 52,74

47 lid 6

€ 255,52

47 lid 7

€ 229,15

48 lid 1

€ 57,20

48 lid 2

€ 124,45

48 lid 3 (tarief monstername)

€ 43,45

48 lid 3 (tarief onderzoek)

€ 45,10

48 lid 3 (tarief verklaring voor oogst)

€ 55,55

48 lid 3 (tarief verklaring na oogst)

€ 94,95

48 lid 4

€ 95,95

48 lid 5

€ 5,65

49

€ 7,45

50 lid 1 onder a

€ 87,10

50 lid 1 onder b

€ 81,35

50 lid 1 onder c

€ 124,45

50 lid 1 onder d

€ 50,25

50 lid 1 onder e

€ 100,50

50 lid 2

€ 100,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 1-20 knollen)

€ 35,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 21-40 knollen)

€ 41,95

50 lid 3 onder a (tarief monster 41-100 knollen)

€ 62,60

50 lid 3 onder a (tarief monster 101-200 knollen)

€ 97,15

50 lid 3 onder b (tarief monster 1-20 knollen)

€ 44,80

50 lid 3 onder b (tarief monster 21-40 knollen)

€ 60,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 41-60 knollen)

€ 75,25

50 lid 3 onder b (tarief monster 61-80 knollen)

€ 90,50

50 lid 3 onder b (tarief monster 81-100 knollen)

€ 105,75

50 lid 3 onder b (tarief monster 101-200 knollen)

€ 182,95

50 lid 3 onder c

€ 62,85

50 lid 3 onder d (tarief per aanvraag)

€ 14,00

50 lid 3 onder d (tarief per monster)

€ 1

50 lid 4

€ 21,70

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,74

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,52

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 8 weken)

€ 14,47

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 12 weken)

€ 12,42

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 16 weken)

€ 11,39

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 20 weken)

€ 10,36

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 28 weken)

€ 8,31

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,29

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 2 weken)

€ 56,53

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 4 weken)

€ 45,04

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 8 weken)

€ 39,44

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 12 weken)

€ 33,86

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 16 weken)

€ 31,06

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 20 weken)

€ 28,26

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 28 weken)

€ 22,67

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 36 weken)

€ 19,88

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief per monster)

€ 6,21

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 10,37

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 8,26

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief per monster)

€ 7,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 12,11

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 9,65

51 lid 1 onder c

€ 60,00

51 lid 3 onder a

€ 21,90

51 lid 3 onder b

€ 57,40

51 lid 3 onder c

€ 16,20

51 lid 4

€ 51,70

51 lid 5

€ 27,00

51 lid 6

€ 10,30

52 onder a

€ 103,55

52 onder b

€ 258,80

TOELICHTING

1. Inleiding

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling tarieven Plantgezondheidswet (hierna: tarievenregeling). Het betreft tariefsaanpassingen per 1 januari 2022 voor fytosanitaire werkzaamheden verricht door de NVWA en drie plantaardige keuringsdiensten, te weten Bloembollenkeuringsdienst (hierna: BKD), Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB) en Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw) en één tariefsaanpassing voor Nederlandse Algemene Keuringsdienst (hierna: NAK).

2. Maat houden 2014

De tariefwijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95) (hierna: Controleverordening).

De tariefswijzigingen hebben geen onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijven als naar alle factoren (onder andere loonkosten, kwaliteit en service), die mede van invloed zijn op de internationale concurrentiepositie, wordt gekeken.

3. Tarieven

3.1 Indexatie tarieven NVWA

Voor 2022 is vanwege de ophanden zijnde herziening van het retributiestelsel wederom besloten de tarieven niet kostendekkend te maken, maar maximaal met 2,4% te laten stijgen. Dit percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau.

3.2 Indexatie e-CertNL-tarief

E-CertNL is een systeem voor het geautomatiseerd indienen van inspectie-aanvragen en van verzoeken tot waarmerken van certificaten bij de keuringsdiensten. Alle plantaardige keuringsdiensten maken hier gebruik van in hun systematiek. Het tarief voor E-cert is voor alle keuringsdiensten gelijk. Het tarief voor het technisch beheer van e-CertNL daalt door een toename van het aantal certificaten.

3.3 Indexatie tarieven keuringsdiensten

3.3.1 Indexatie tarieven KCB

De indexering van de KCB-tarieven bedraagt voor 2022 1,3%. KCB is uitgegaan van een te verwachten stijging van de personele uitgaven in 2022 met 3%. De definitieve indexering zal middels de af te sluiten CAO worden vastgesteld. Dit beeld past in de door LNV voor het KCB verwachte prijs- en loonstijgingen in 2022. Tevens heeft KCB specifiek rekening gehouden met veranderende regelgeving in het kader van de Brexit met ingang van juli 2022, die naar verwachting extra werkzaamheden vereisen. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit heeft KCB een bijdrage van LNV ontvangen waardoor deze wervings- en opleidingskosten niet leiden tot verhoogde tarieven.

3.3.2 Indexatie tarieven BKD

BKD heeft een herstructurering van de tarieven gedaan, gebaseerd op de zes hoofdactiviteiten van BKD. Dit heeft geresulteerd in een correctie van de tarieven. Het gewogen gemiddelde van deze tariefaanpassing is een indexatie 1,2% van de tarieven van 2021. Dit betekent dat een aantal tarieven gedaald zijn en een aantal tarieven gestegen, ook meer dan de indexatie. Daarnaast volgt BKD de CAO Open Teelten, wat een loonindexatie betekent van 2% per 1 juli 2022.

Artikel 25 en 26 komen te vervallen. Dit ziet op de situatie dat inspectie-aanvragen telefonisch werden aangemeld. Sinds Ketenregister, de connectie naar e-Cert, volop in gebruik is, worden er geen inspectie-aanvragen meer telefonisch aangevraagd. Ook artikel 26 komt te vervallen. Ook dit tarief is al een paar jaar niet meer in rekening gebracht en kan derhalve komen te vervallen. De werkzaamheden behorende bij artikel 27 worden nog zeer beperkt uitgevoerd. Daarom is gekozen dit tegen het minutentarief van artikel 20 te doen.

3.3.3 Indexatie tarieven Naktuinbouw

De indexering van de tarieven van Naktuinbouw is gemiddeld 2,5%. Naktuinbouw kent een eigen arbeidsvoorwaardenoverleg, maar volgt de CAO Open Teelten en CAO Glastuinbouw en de CAO Tuinzaadbedrijven. Er wordt een stijging van de personele uitgaven verwacht van circa 3–3,5% en dat lijkt een reële inschatting op basis van de thans beschikbare informatie.

4. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven eenmalig kosten dienen te maken om kennis te kunnen nemen van wijzigingen.

5. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking per 1 januari 2022. Deze regeling is na 1 november 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29515, nr. 309) is dus afgeweken. Vanwege de beperkte, technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, wordt afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven