Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2021, kenmerk 3263900-1017294-Z, houdende Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2022, de overheveling van geneesmiddelen naar intramurale zorg en een jaarlijkse indexatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikel 89, negende lid, van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 2.8, eerste lid, onderdeel a, 2.9, eerste lid, 2.12, vierde lid, 2.14, tweede lid, 2.15b, 2.16c, 2.16d en 2.16f van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt als gewijzigd:

A

In artikel 2.29a, eerste lid, wordt ‘€ 24,36’ vervangen door ‘€ 24,48’.

B

Het opschrift van paragraaf 1.4b. komt te luiden:

§ 1.4b. Vervoer en verblijf

C

Artikel 2.30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 76,50’ vervangen door ‘€ 77,50’.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De vergoeding, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het Besluit zorgverzekering, bedraagt 77,50 per nacht.

D

Artikel 2.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 452,00’ vervangen door ‘€ 457,50’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 125,00’ vervangen door ‘€ 124,00’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 62,50’ vervangen door ‘€ 62,00’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 59,50’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 118,00’ vervangen door ‘€ 119,00’ en wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 59,50’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 59,00’ vervangen door ‘€ 59,50’ en wordt ‘€ 118,00’ vervangen door ‘€ 119,00’.

E

Artikel 2.36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4,60’ vervangen door ‘€ 4,70’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 18,50’ vervangen door ‘€ 19,00’ en wordt ‘€ 131,00’ vervangen door ‘€ 134,00’.

F

In artikel 2.37, eerste lid, wordt ‘€ 108,00’ vervangen door ‘€ 111,00’.

G

In artikel 7b.1, tweede lid, onderdeel a, wordt na ‘woonplaats,’ ingevoegd ‘telefoonnummer, e-mailadres,’.

H

Bijlage 1, horende bij artikel 2.5, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering, wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage A vervallen de volgende regels:

0B03XAAP

V

18479

Eprex 1000 injvlst 2000ie/ml wwsp 0,5ml

1,00

ml

24,57202

0B03XAAP

V

18480

Eprex 2000 injvlst 4000ie/ml wwsp 0,5ml

0,50

ml

49,14403

0B03XAAP

V

18481

Eprex 3000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,3ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

18482

Eprex 4000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,4ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

18483

Eprex 10000 injvlst 10000ie/ml wwsp 1,0ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

25882

Eprex 6000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,6ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

25884

Eprex 8000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,8ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

33268

Eprex 40000 injvlst 40000ie/ml wwsp 1ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

33780

Eprex 20000 injvlst 40000ie/ml wwsp 0,5ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

35142

Eprex 30000 injvlst 40000ie/ml wwsp 0,75ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/002

Binocrit 1000 injvlst 2000ie/ml wwsp 0,5ml

1,00

ml

24,57202

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/004

Binocrit 2000 injvlst 2000ie/ml wwsp 1ml

1,00

ml

24,57202

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/006

Binocrit 3000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,3ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/008

Binocrit 4000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,4ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/010

Binocrit 5000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,5ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/012

Binocrit 6000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,6ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/014

Binocrit 8000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,8ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/016

Binocrit 10000 injvlst 10000ie/ml wwsp 1ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/025

BINOCRIT 40000 INJVLST 40000IE/ML WWSP 1ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/023

BINOCRIT 30000 INJVLST 40000IE/ML WWSP 0,75ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/051

BINOCRIT 40000 INJVLST 40000IE/ML WWSP 1ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/049

BINOCRIT 30000 INJVLST 40000IE/ML WWSP 0,75ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/410/034

BINOCRIT 4000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 0,4ML

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/001

EPORATIO 1000 INJVST 2000IE/ML WWSP 0,5ML

1,00

ML

24,57202

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/003

EPORATIO 2000 INJVST 4000IE/ML WWSP 0,5ML

0,50

ML

49,14403

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/005

EPORATIO 3000 INJVST 6000IE/ML WWSP 0,5ML

0,33

ML

73,71605

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/007

EPORATIO 4000 INJVST 8000IE/ML WWSP 0,5ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/009

EPORATIO 5000 INJVST 10000IE/ML WWSP 0,5ML

0,20

ML

122,8601

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/015

EPORATIO 10000 INJVST 10000IE/ML WWSP 0,5ML

0,20

ML

122,8601

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/019

EPORATIO 20000 INJVST 20000IE/ML WWSP 0,5ML

0,10

ML

245,7202

0B03XAAP

V

EU/1/09/573/025

EPORATIO 30000 INJVST 30000IE/ML WWSP 0,5ML

0,07

ML

368,5802

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/002

Abseamed 1000 injvlst 2000 ie/ml wwsp 0,5ml

1,00

ML

24,57202

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/004

Abseamed 2000 injvlst 2000 ie/ml wwsp 1ml

1,00

ML

24,57202

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/006

Abseamed 3000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 0,3ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/008

Abseamed 4000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 0,4ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/010

Abseamed 5000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 0,5ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/012

Abseamed 6000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 0,6ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/014

Abseamed 8000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 0,8ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/412/016

Abseamed 10000 injvlst 10000 ie/ml wwsp 1ml

0,20

ML

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/002

Retacrit 1000 injvlst 3333ie/ml wwsp 0,3ml

0,60

ml

40,95332

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/004

Retacrit 2000 injvlst 3333ie/ml wwsp 0,6ml

0,60

ml

40,95332

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/006

Retacrit 3000 injvlst 3333ie/ml wwsp 0,9ml

0,60

ml

40,95332

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/008

Retacrit 4000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,4ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/010

Retacrit 5000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,5ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/012

Retacrit 6000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,6ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/014

Retacrit 8000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,8ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/016

Retacrit 10000 injvlst 10000ie/ml wwsp 1ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/017

Retacrit 20000 injvlst 40000ie/ml wwsp 0,5ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/018

Retacrit 30000 injvlst 40000ie/ml wwsp 0,75ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/019

Retacrit 40000 injvlst 40000ie/ml wwsp 1ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/431/024

RETACRIT 40000 INJVLST 40000IE/ML WWSP 1ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/019

Neorecormon multidose injpdr fl 50000ie +solv 10ml

0,40

ml

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/020

Neorecormon multidose injpdr fl100000ie +solv 5ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/022

Neorecormon injpdr patroon 10000ie + solv 1ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/024

Neorecormon injpdr patroon 20000ie + solv 1ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/026

Neorecormon 500 injvlst 1667ie/ml wwsp 0,3ml

1,20

ml

20,48078

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/028

Neorecormon 1000 injvlst 3333ie/ml wwsp 0,3ml

0,60

ml

40,95332

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/029

Neorecormon 2000 injvlst 6667ie/ml wwsp 0,3ml

0,30

ml

81,90676

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/030

Neorecormon 2000 injvlst 6667ie/ml wwsp 0,3ml

0,30

ml

81,90676

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/032

Neorecormon 3000 injvlst 10000ie/ml wwsp 0,3ml

0,20

ml

122,86008

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/034

Neorecormon 5000 injvlst 16667ie/ml wwsp 0,3ml

0,12

ml

204,76684

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/035

Neorecormon 10000 injvlst 16667ie/ml wwsp 0,6ml

0,12

ml

204,76684

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/036

Neorecormon 10000 injvlst 16667ie/ml wwsp 0,6ml

0,12

ml

204,76684

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/037

Neorecormon 20000 injvlst 33333ie/ml wwsp 0,6ml

0,06

ml

409,52950

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/038

Neorecormon 20000 injvlst 33333ie/ml wwsp 0,6ml

0,06

ml

409,52950

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/039

Neorecormon injpdr patroon 60000ie + solv 1ml

0,03

ml

737,16048

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/041

Neorecormon 4000 injvlst 13333ie/ml wwsp 0,3ml

0,15

ml

163,81340

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/042

Neorecormon 4000 injvlst 13333ie/ml wwsp 0,3ml

0,15

ml

163,81340

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/043

Neorecormon 6000 injvlst 20000ie/ml wwsp 0,3ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/044

Neorecormon 6000 injvlst 20000ie/ml wwsp 0,3ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/045

Neorecormon 30000 injvlst 50000ie/ml wwsp 0,6ml

0,04

ml

614,30040

0B03XAAP

V

EU/1/97/031/046

Neorecormon 30000 injvlst 50000ie/ml wwsp 0,6ml

0,04

ml

614,30040

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/091

ARANESP 100 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,5ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/093

ARANESP 130 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,65ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/095

ARANESP 150 INJVLST 500MCG/ML WWSP 0,3ML

0,02

ML

1228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/079

ARANESP 20 INJVLST 40MCG/ML WWSP 0,5ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/081

ARANESP 30 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,3ML

0,1

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/096

ARANESP 300 INJVLST 500MCG/ML WWSP 0,6ML

0,02

ML

1228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/083

ARANESP 40 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,4ML

0,1

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/085

ARANESP 50 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,5ML

0,1

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/098

ARANESP 500 INJVLST 500MCG/ML WWSP 1ML

0,02

ML

1228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/087

ARANESP 60 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,3ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/089

ARANESP 80 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,4ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/033

ARANESP 10 INJVLST 25MCG/ML WWSP 0,4ML

0,40

ML

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/035

ARANESP 20 INJVLST 40MCG/ML WWSP 0,5ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/036

ARANESP 30 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,3ML

0,10

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/037

ARANESP 40 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,4ML

0,10

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/039

ARANESP 60 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,3ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/078

ARANESP 20 INJVLST 40MCG/ML WWSP 0,5ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/106

ARANESP 100 INJVLST 100MCG/ML FLACON 1ML

0,10

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/107

ARANESP 100 INJVLST 100MCG/ML FLACON 1ML

0,10

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/108

ARANESP 200 INJVLST 200MCG/ML FLACON 1ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/109

ARANESP 200 INJVLST 200MCG/ML FLACON 1ML

0,05

ML

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/100

ARANESP 25 INJVLST 25MCG/ML FLACON 1ML

0,40

ML

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/101

ARANESP 25 INJVLST 25MCG/ML FLACON 1ML

0,40

ML

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/110

ARANESP 300 INJVLST 300MCG/ML FLACON 1ML

0,03

ML

737,16048

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/111

ARANESP 300 INJVLST 300MCG/ML FLACON 1ML

0,03

ML

737,16048

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/102

ARANESP 40 INJVLST 40MCG/ML FLACON 1ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/103

ARANESP 40 INJVLST 40MCG/ML FLACON 1ML

0,25

ML

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/104

ARANESP 60 INJVLST 60MCG/ML FLACON 1ML

0,17

ML

147,43210

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/105

ARANESP 60 INJVLST 60MCG/ML FLACON 1ML

0,17

ML

147,43210

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/082

ARANESP 40 INJVLST 100MCG/ML WWSP 0,4ML

0,10

ML

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/001

Aranesp 10 injvlst 25mcg/ml wwsp 0,4ml

0,40

ml

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/002

Aranesp 10 injvlst 25mcg/ml wwsp 0,4ml

0,40

ml

61,43004

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/004

Aranesp 15 injvlst 40mcg/ml wwsp 0,375ml

0,25

ml

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/005

Aranesp 20 injvlst 40mcg/ml wwsp 0,5ml

0,25

ml

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/006

Aranesp 20 injvlst 40mcg/ml wwsp 0,5ml

0,25

ml

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/007

Aranesp 30 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,3ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/008

Aranesp 30 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,3ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/009

Aranesp 40 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,4ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/010

Aranesp 40 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,4ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/011

Aranesp 50 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,5ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/012

Aranesp 50 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,5ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/013

Aranesp 60 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,3ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/014

Aranesp 60 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,3ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/015

Aranesp 80 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,4ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/016

Aranesp 80 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,4ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/017

Aranesp 100 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,5ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/018

Aranesp 100 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,5ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/019

Aranesp 150 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,3ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/020

Aranesp 150 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,3ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/021

Aranesp 300 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,6ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/031

Aranesp 500 injvlst 500mcg/ml wwsp 1ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/047

Aranesp sureclick 20 injvlst 40mcg/ml wwsp 0,5ml

0,25

ml

98,28806

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/049

Aranesp sureclick 40 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,4ml

0,10

ml

245,72016

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/051

Aranesp sureclick 60 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,3ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/052

Aranesp sureclick 80 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,4ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/053

Aranesp sureclick 100 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,5ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/054

Aranesp sureclick 150 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,3ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/055

Aranesp sureclick 300 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,6ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/056

Aranesp sureclick 500 injvlst 500mcg/ml wwsp 1ml

0,02

ml

1.228,60080

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/070

Aranesp 130 injvlst 200mcg/ml wwsp 0,65ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/01/185/072

Aranesp sureclick 130 injvlst 200mcg/ml wws 0,65ml

0,05

ml

491,44032

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/008

Mircera 50 injvlst 167mcg/ml wwsp 0,3ml

0,02

ml

1.025,88167

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/009

Mircera 75 injvlst 250mcg/ml wwsp 0,3ml

0,02

ml

1.535,75100

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/010

Mircera 100 injvlst 333mcg/ml wwsp 0,3ml

0,01

ml

2.045,62033

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/011

Mircera 150 injvlst 500mcg/ml wwsp 0,3ml

0,01

ml

3.071,50200

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/012

Mircera 200 injvlst 667mcg/ml wwsp 0,3ml

0,01

ml

4.097,38367

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/013

Mircera 250 injvlst 833mcg/ml wwsp 0,3ml

0,00

ml

5.117,12233

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/017

Mircera 30 injvlst 100mcg/ml wwsp 0,3ml

0,04

ml

614,30040

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/020

Mircera 120 injvlst 400mcg/ml wwsp 0,3ml

0,01

ml

2.457,20160

0B03XAAP

V

EU/1/07/400/021

Mircera 360 injvlst 600mcg/ml wwsp 0,6ml

0,01

ml

3.685,80240

0L03AACP

V

EU/1/14/946/001

ACCOFIL 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/14/946/003

ACCOFIL 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,36

ML

359,39400

0L03AACP

V

EU/1/14/946/005

ACCOFIL 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

14662

Neupogen 30 injvlst 30milj e/ml flacon 1ml

1,17

ml

112,31063

0L03AACP

V

26386

Neupogen singlej 30 injvlst 60milj e/ml wwsp 0,5ml

0,58

ml

224,62125

0L03AACP

V

26387

Neupogen singlej 48 injvlst 96milj e/ml wwsp 0,5ml

0,36

ml

359,39400

0L03AACP

V

34137//26386

Neupogen singlej 30 injvlst 60milj e/ml wwsp 0,5ml

0,58

ml

224,62125

0L03AACP

V

114061//26386

NEUPOGEN SINGLEJ 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/10/631/005

NIVESTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/10/631/008

NIVESTIM 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,36

ML

359,39400

0L03AACP

V

EU/1/08/445/001

TEVAGRASTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/445/005

TEVAGRASTIM 48 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,8ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/445/009

TEVAGRASTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/445/012

TEVAGRASTIM 48 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,8ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/495/001

ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/495/005

ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,36

ML

359,39400

0L03AACP

V

EU/1/08/495/003

ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,58

ML

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/495/007

ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML

0,36

ML

359,39400

0L03AACP

V

EU/1/13/856/001

LONQUEX INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/13/856/002

LONQUEX 6 MG OPLOSSING VOOR INJECTIE 0,6 ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/02/227/005

NEULASTA INJV 10MG/ML WWSP 0,64ML+ON-BODY INJECTOR

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/02/227/001

Neulasta injvlst 10mg/ml wwsp 0,6ml

0,09

stuk

1.442,5179

0L03AACP

V

EU/1/02/227/003

Neulasta sureclick injvlst 10mg/ml wwsp 0,6ml

0,09

stuk

1.442,5179

0L03AACP

V

EU/1/02/227/004

NEULASTA INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/02/227/002

NEULASTA INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/08/444/002

Ratiograstim 30 injvlst

60milj e/ml wwsp 0,6ml

0,58

ml

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/08/444/006

Ratiograstim 48 injvlst

60milj e/ml wwsp 0,8ml

0,58

ml

224,62125

0L03AACP

V

EU/1/18/1313/001

PELGRAZ INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/18/1313/002

PELGRAZ INJVLST 10MG/ML INJECTOR 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/18/1328/001

PELMEG INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/18/1327/001

ZIEXTENZO INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

0L03AACP

V

EU/1/18/1329/002

FULPHILA INJVLST 10MG/ML WWSP 0,6ML

0,09

STUK

1442,52179

2. In onderdeel B vervallen de volgende regels:

EU/1/21/1574/001 EVRENZO TABLET FILMOMHULD 20MG

EU/1/21/1574/002 EVRENZO TABLET FILMOMHULD 50MG

EU/1/21/1574/003 EVRENZO TABLET FILMOMHULD 70MG

EU/1/21/1574/004 EVRENZO TABLET FILMOMHULD 100MG

EU/1/21/1574/005 EVRENZO TABLET FILMOMHULD 150MG

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

1. Inleiding

Met deze regeling zijn de eigen bijdragen voor 2022 vastgesteld voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer op grond van Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw). Ook zijn de maximumvergoedingen voor een persoonsgebonden budget op grond van de Zvw (hierna: Zvw-pgb) en voor logeren met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Daarnaast is een vergoeding toegevoegd voor verblijf buiten het ziekenhuis. Verder is expliciet opgenomen dat zorgverzekeraars en het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering van de zorgverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, ook het telefoonnummer en e-mailadres van de verzekeringnemer en verzekerden kunnen uitwisselen.

Tot slot bevat deze regeling de plaatsing van de epoëtines en G-CSF middelen van onder geneeskundige zorg in plaats van zowel onder geneeskundige zorg als onder farmaceutische zorg.

2. Indexering Zvw-pgb

Op grond van de Zvw bestaat de mogelijkheid om een Zvw-pgb te ontvangen voor verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg (hierna: wijkverpleging) en kunnen regels worden gesteld over de hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar hiervoor maximaal mag bieden.1 Deze regels zijn opgenomen in het Besluit zorgverzekering (hierna: Bzv) en de Regeling zorgverzekering (hierna: Rzv).

De maximumvergoeding 2021 voor het Zvw-pgb wordt in het kader van de jaarlijkse indexatie met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd met 0,61%. De berekeningswijze van het indexeringspercentage is dezelfde als de systematiek die wordt gevolgd bij het indexeren van het Wlz-pgb.

In verband met de uitvoerbaarheid is op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland en belangenorganisatie Per Saldo het bedrag na indexering zodanig afgerond, dat het bedrag door twaalf deelbaar is en zodat ook per vijf minuten kan worden gedeclareerd. Er wordt naar boven afgerond, in het voordeel van de budgethouder. Indexering voor 2022 en later gebeurt steeds op het niet-afgeronde bedrag van het voorafgaande jaar. Voor 2021 is dit € 24,316. Een verhoging met 0,61% levert een bedrag 2022 op van € 24,464. Afronding naar boven op een bedrag dat door twaalf deelbaar is, levert een maximumvergoeding voor 2022 op van € 24,48.

3. Indexering overige bedragen

Op grond van de Zvw en het Bzv kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld over het deel van de kosten voor zorg dat voor rekening van de verzekerde komt. Het gaat hierbij onder meer om de hoogte van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, kraamzorg of ziekenvervoer2Ook kan bij ministeriële regeling – kort gezegd – een vergoeding voor kosten van logeren in plaats van vervoer worden vastgesteld.3 Via voorliggende regeling zijn de bedragen vastgesteld voor 2021.

Bij de indexatie van de eigen bijdragen voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer is gebruik gemaakt van de meest relevante prijsindexcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor elke kalendermaand publiceert op www.cbs.nl.

Aan de hand van die indexcijfers is de indexering van de eigen bijdragen en de kilometervergoeding in drie stappen bepaald:

  • 1. Op basis van de prijsindexcijfers van het CBS is het gemiddelde prijsindexcijfer voor het meest recente jaar ten opzichte van het jaar daarvoor berekend. Door met een gemiddelde over een volledig jaar te werken, wordt voorkomen dat een excessief prijsindexcijfer voor een maand (zowel lager als hoger) een grote rol kan spelen.

  • 2. Vervolgens is het indexpercentage berekend. Dit is de procentuele mutatie van het gemiddelde prijsindexcijfer voor het meest recente jaar ten opzichte van het gemiddelde voor een jaar eerder.

  • 3. Daarna is het indexpercentage toegepast op de eigen bijdragen in 2021. De indexering gebeurt steeds op het niet-afgeronde bedrag van het voorafgaande jaar. Dit resulteert in (afgeronde) bedragen voor het jaar 2022.

Voor de indexering van de vergoeding voor kosten van logeren in plaats van vervoer (artikel 2.30, tweede lid, van de Rzv) is gebruik gemaakt van ‘Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Bestedingscategorieën: 000000 Alle bestedingen’ van het CBS. De vergoeding voor kosten van logeren in plaats van vervoer stijgt van € 76,50 naar € 77,50.

Voor de indexering van de eigen bijdrage voor haarwerken (artikel 2.33, eerste lid, van de Rzv) is gebruik gemaakt van ‘Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Bestedingscategorieën: 061000 Medische producten, apparaten en toestellen’ van het CBS. De eigen bijdrage voor haarwerken stijgt van € 452 naar € 457,50.

Voor de indexering van de eigen bijdragen voor orthopedische en allergeenvrije schoenen (artikel 2.33, derde lid, van de Rzv) is gebruik gemaakt van ‘Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Bestedingscategorieën: 032000 Schoenen’ van het CBS. Er vindt daardoor een daling plaats van € 1 naar € 124 per paar schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar en een daling van € 0,50 naar € 62,00 per paar schoenen voor verzekerden jonger dan 16 jaar.

Voor de indexering van de eigen bijdragen de eigen bijdrage voor brillenglazen en lenzen (artikel 2.33, vierde lid, van de Rzv) is gebruik gemaakt van ‘Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Bestedingscategorieën: 061310 brillen op sterkte en lenzen’ van het CBS. De eigen bijdrage voor contactlenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar (artikel 2.33, vierde lid, sub a van de Rzv) is door de indexatie met € 0,50 verhoogd naar € 59,50. De eigen bijdrage voor contactlenzen met een gebruiksduur van korter dan een jaar voor twee ogen (artikel 2.33, vierde lid, sub b van de Rzv), stijgt met € 1 naar € 119,00 en voor 1 oog met € 0,50 naar 59,50. De eigen bijdrage voor brillenglazen (artikel 2.33, vierde lid, sub c van de Rzv), stijgt met 0,50 naar 59,50 per glas met een maximum van 119 euro per jaar.

Voor de indexering van de eigen bijdragen voor kraamzorg en ziekenvervoer is gebruik gemaakt van ‘Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100). Cao-lonen per maand incl.bijz. beloningen. Cao-sector particuliere bedrijven. Huidige cijfers’ van het CBS. De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis (artikel 2.36, eerste lid, van de Rzv) is door de indexatie met € 0,10 verhoogd naar € 4,70 per dag. De eigen bijdrage voor kraamzorg die is verleend in een instelling zonder dat verblijf in die instelling medisch noodzakelijk is (artikel 2.36, tweede lid, van de Rzv), stijgt met € 0,50 naar € 19,00 per dag. Het tarief van de instelling waarboven een eigen bijdrage verschuldigd is, is verhoogd met € 3,00 naar € 134.

De eigen bijdrage voor ziekenvervoer (artikel 2.37, eerste lid, van de Rzv) stijgt met € 3 en bedraagt per 2021 € 111 per kalenderjaar.

Tot slot zij nog het volgende opgemerkt. Indexering van de kilometervergoeding voor ziekenvervoer met een particuliere auto (artikel 2.30, eerste lid, van de Rzv) leidt niet tot een aanpassing van dit bedrag per 2022. De kilometervergoeding voor 2022 is daarmee hetzelfde als in 2021.

4. Vergoeding voor verblijf in nabijheid van een ziekenhuis

In artikel 2.12, vierde lid, van het Bzv is de basis gelegd voor een vergoeding voor verblijf buiten bijvoorbeeld een ziekenhuis dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden en dat niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg. In deze regeling wordt de vergoeding voor deze verblijfskosten vastgesteld. De bekostiging van medisch specialistische zorg gaat uit van een behandeling of verblijf in het ziekenhuis. Dat is tegenwoordig niet meer altijd vanzelfsprekend. Een voorbeeld hiervan is verblijf in nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling, als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont. Ingevolge artikel 5a, onderdeel b, onder 60, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG maken deze kosten geen deel uit van de diagnose behandel combinatie (hierna: dbc). Deze kosten worden rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de patiënt vergoed. In artikel 2.30, derde lid, (artikel I, onderdeel C) wordt de hoogte van de vergoeding vastgelegd. Voor de vergoeding is aangesloten bij de vergoeding van logeerkosten bij vervoer, die bij deze regeling wordt geïndexeerd. Dit is een vergelijkbare situatie, omdat ook in dit geval verblijf buiten een ziekenhuis zonder verpleging, verzorging of paramedische zorg wordt vergoed.

5. Gegevensuitwisseling zorgverzekeraars en college van burgemeester en wethouders

Ter uitvoering van de Zvw is in artikel 89, eerste lid van die wet, de bevoegdheid opgenomen dat zorgverzekeraars en het college van burgemeester en wethouders onderling gegevens, waaronder persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), uit kunnen wisselen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekeringen of van de wet. Dit artikel biedt de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens.

In hoofdstuk 7b van de Rzv is opgenomen welke gegevens zorgverzekeraars en het college van burgemeester en wethouders in ieder geval kunnen uitwisselen in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van achterstand van betalingen voortvloeiende uit de zorgverzekering (vroegpreventie) en op het bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is (uitstroombevordering). Dit hoofdstuk strekt ertoe om belemmeringen met betrekking tot gegevensuitwisseling weg te nemen.

Voor de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden is het noodzakelijk dat de zorgverzekeraar en het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens uitwisselen: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en het burgerservicenummer van de op de zorgpolis vermelde verzekeringnemer en verzekerde. Gemeenten hebben kenbaar gemaakt ook behoefte te hebben aan het telefoonnummer en e-mailadres, omdat in de praktijk blijkt dat het sturen van een brief aan het huisadres er vaak toe leidt dat de inhoud van de brief niet gelezen wordt. De betrokken persoon wordt dan niet bereikt. Om die reden is het noodzakelijk dat de betrokken verzekeringnemer op een andere manier dan alleen schriftelijk kan worden benaderd. Daarom is met deze wijziging expliciet geregeld dat ook het telefoonnummer en e-mailadres mogen worden uitgewisseld.

6. Overheveling van geneesmiddelen

Bijlage 1, onderdeel A, van de Rzv geeft aan welke geneesmiddelen vallen onder farmaceutische zorg en stelt hiervoor een vergoedingslimiet vast. Met deze wijziging worden epoëtines en G-CSF middelen geschrapt van deze bijlage. Deze wijziging vloeit voort uit het regeerakkoord, waarin is opgenomen dat deze kabinetsperiode geneesmiddelen worden overgeheveld van het extramurale kader naar het intramurale kader. Na de overheveling worden deze geneesmiddelen uitsluitend ingezet bij wijze van geneeskundige zorg.

De achtergrond van de wijziging van bijlage 1 is uiteengezet in de brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 29 477, nr. 641). Doel van de maatregelen is het vergroten van de kwaliteit van zorg, het doelmatiger gebruik van geneesmiddelen en het creëren van eenduidige bekostiging.

De onderhavige geneesmiddelen vielen onder meerdere te verzekeren prestaties. Zij werden vergoed in het kader van zowel farmaceutische zorg als geneeskundige zorg. Deze doublure zorgde voor verwarring en belemmerde sturing op kwaliteit en doelmatigheid door middel van zorginkoop en gepast gebruik. Door een eenduidige afbakening kunnen deze knelpunten worden weggenomen. Verzekerde patiënten behouden hun aanspraak op de onderhavige geneesmiddelen.

Epoëtines bevorderen de delingsactiviteit voor rode bloedcellen en worden vaak voorgeschreven bij patiënten met bloedarmoede of bij patiënten om de behoefte van een bloedtransfusie te reduceren. Ze worden ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen genoemd. De G-CSF middelen worden ook wel omschreven als groeifactoren voor witte bloedcellen. Ze stimuleren de productie, afgifte en differentiatie van witte bloedcellen (met name neutrofielen). Ze worden voorgeschreven bij patiënten met een verlaagd aantal witte bloedcellen zoals bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door chemotherapie. Door de G-CSF middelen wordt het afweersysteem versterkt.

De geneesmiddelen die behoren tot de epoëtines zijn: epoëtine alfa (EPREX, BINOCRIT), epoëtine zeta (RETACRIT), epoëtine beta (NEORECORMON), darbepoëtine (ARANESP) en methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta (MIRCERA). De geneesmiddelen die vallen onder de groep G-CSF middelen zijn: filgrastim (ACCOFIL, NEUPOGEN, NIVESTIM, TEVAGRASTIM, ZARZIO), lipegfilgrastim (LONQUEX) en pegfilgrastim (NEULASTA, PELGRAZ, PELMEG, ZIEXTENZO, FULPHILA)

De maatregelen zijn voorbereid in overleg met relevante veldpartijen, waaronder het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), patiëntenverenigingen en specifieke beroepsverenigingen, ook om ervoor te zorgen dat patiënten zo min mogelijk hinder ondervinden van de veranderingen.

De NZa maakt per 1 januari 2022 een intramurale declaratietitel beschikbaar, zodat zorgaanbieders met zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over de bekostiging van deze geneesmiddelen. De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) heeft een handboek gemaakt voor zorgaanbieders over de wijze waarop de overheveling van epoëtines en G-CSF middelen het beste ingeregeld kan worden vanaf 1 januari 2022.

7. Financiële gevolgen

De jaarlijkse indexering zorgt ervoor dat genoemde vergoeding gelijke tred houdt met de ontwikkeling van lonen en prijzen in Nederland. Het indexeren van de maximumvergoeding voor het Zvw-pgb kan leiden tot circa € 2 miljoen hogere uitgaven van zorgverzekeraars aan de vergoeding van verzekerden met een Zvw-pgb voor hun kosten van de categorie zorgverleners waarop het maximum van toepassing is. Dit is procentueel een geringe stijging die kan worden opgevangen omdat op basis van het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging het plafond voor de totale uitgaven voor wijkverpleging jaarlijks wordt opgehoogd met de loon- en prijsontwikkeling. Het vaststellen van een vergoeding voor verblijf inclusief indexering heeft zeer beperkte financiële gevolgen, omdat naar schatting slechts tien tot twintig mensen per jaar hiervan gebruik zullen maken.

De overheveling van de epoëtines en G-CSF middelen levert vanaf 2022 een besparing ten behoeve van het macrokader op ter hoogte van gemiddeld € 7 miljoen per jaar, berekend tot en met 2026.

De besparing wordt behaald door middel van een scherpere inkoop en gepast gebruik binnen het ziekenhuis.

8. Gevolgen voor de regeldruk

Omdat enkele doublures in te verzekeren prestaties worden weggenomen, zal er een geringe afname van de regeldruk plaatsvinden en zullen uitvoering, toezicht en handhaving van zorgverzekeringen ook anderszins vereenvoudigd worden. Deze vereenvoudiging brengt in de praktijk wel logistieke wijzigingen voor patiënten. In samenwerking met veldpartijen (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, behandelaren en apothekers) wordt de uitvoering van deze maatregelen verder vormgegeven en is een handboek opgesteld vanuit de NVZ om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen. Randvoorwaarde daarbij is dat de patiënt zo min mogelijk hinder ondervindt. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het maar beperkt gevolgen voor de regeldruk heeft en die gevolgen toereikend in beeld zijn gebracht.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Artikel 13a, zesde lid, van de Zvw.

X Noot
2

Artikel 11, vierde lid, onderdeel e, van de Zvw, in verbinding met de artikelen 2.16c, 2.16d, 2.16e en 2.16f van het Bzv.

X Noot
3

Artikel 2.14, zesde lid, van het Bzv.

Naar boven