Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 januari 2021 nr. MBO/198709 houdende wijziging van onder meer de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, 8.2.2, derde lid, en 8.2.2a, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringbesluit WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In alle opleidingsdomeinen worden de kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in alfabetische volgorde gezet.

2. Het opschrift komt te luiden: Bijlage 1. behorende bij artikel 3

3. De tekst ‘Overzicht Entree kwalificatiedossier met ingang van 01-01-2020’ komt te luiden: Overzicht vastgestelde kwalificatiedossier en kwalificaties voor entreeopleidingen

4. In opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud 79010 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Interieurvakman woningstofferen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Interieurvakman parketvloeren

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Allround interieurvakman woningstofferen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Allround interieurvakman parketvloeren

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

5. In opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23270

1,80

Pianotechniek

25663

Pianotechnicus

4

1,80

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25664

Tandtechnicus kroon- en brugwerk

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25665

Tandtechnicus prothese

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25666

Tandtechnisch medewerker basistechnieken

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23272

1,80

Technisch Oogheelkundig Assistenten

25667

Technisch Oogheelkundig Assistent

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

6. In opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen 79060 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23273

1,40

Voertuigen en mobiele werktuigen

25668

Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen

2

1,40

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

23273

1,40

Voertuigen en mobiele werktuigen

25669

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23274

1,40

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen

25670

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

4

1,40

middenkaderopleiding

BOL/BBL

7. In opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23275

1,30

Goederenvervoer

25671

Chauffeur wegvervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25672

Chauffeur openbaar vervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25673

Touringcarchauffeur/reisleider

3

1,30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25674

Taxichauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25675

Touringcarchauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23277

1,80

Rondvaartboot

25676

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

2

1,80

basisberoepsopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25677

Maritiem officier kleine schepen nautisch, koopvaardij

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25678

Maritiem officier kleine schepen nautisch, visserij

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25679

Maritiem officier kleine schepen technisch

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25680

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25681

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25682

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25683

Maritiem officier alle schepen technisch

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

8. In opleidingsdomein 9. Handel en ondernemerschap 79080 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23279

1,40

Fashion

25684

Assistant Fashion Tailor

3

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25685

Fashion Retailer

3

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25686

Fashion Tailor

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25687

Fashion Designer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25688

Fashion Product Coordinator

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23280

1,40

Fashionatelier

25689

Basismedewerker fashion

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

9. In opleidingsdomein 11. Veiligheid en sport 79100 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23281

1,00

Particuliere beveiliging

25690

Beveiliger 2

2

1,00

basisberoepsopleiding

V&J

BOL/BBL

23281

1,00

Particuliere beveiliging

25691

Beveiliger 3

3

1,00

vakopleiding

V&J

BOL/BBL

10. In opleidingsdomein 12. Uiterlijke verzorging 79110 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23282

1,10

Make-up Art

25692

Allround make-up and hair artist

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23283

1,10

Voetzorg

25693

Medisch Pedicure

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23283

1,10

Voetzorg

25694

Pedicure

3

1,10

vakopleiding

BOL/BBL

11. In opleidingsdomein 15 Zorg en Welzijn 79140 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23284

1,50

Doktersassistent

25695

Doktersassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25696

Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

1,10

vakopleiding

SZW

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25697

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

1,10

middenkaderopleiding

OCW / SZW

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25698

Onderwijsassistent

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23286

1,50

Tandartsassistent

25699

Tandartsassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

BOL/BBL

12. In opleidingsdomein 16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23287

1,80

Vers: Leidinggeven & ambacht

25700

Ondernemer vers

4

1,80

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25701

Medewerker vers

2

1,80

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25702

Traiteur vers

3

1,80

vakopleiding

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25703

Vakbekwaam medewerker vers

3

1,80

vakopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25704

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25705

Vakexpert bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25706

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25707

Medewerker bloem, groen en styling

2

1,30

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

23290

1,40

Boomverzorging

25708

Boomverzorger

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25709

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25710

Instructeur paardensport en -houderij

4

1,60

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25711

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

3

1,60

vakopleiding

BOL/BBL

13. De volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens vervallen:

Crebonummer

Kwalificatiedossier

23169

Bloem, groen en styling

23180

Doktersassistent

23207

Fashion design & productmanagement

23077

Mode/maatkleding

23074

Kleding-, confectie- en veranderatelier

23218

Goederenvervoer

23028

Woningstofferen

23011

Parketvloeren leggen

23158

Make-up Art

23202

Koopvaardij

23204

Maritieme Waterbouw

23261

Visserij officieren

23177

Paardensport en -houderij

23161

Particuliere beveiliging

23241

Pedagogisch Werk

23219

Personenvervoer

23037

Pianotechniek

23149

Rondvaartboot

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

23106

Gemotoriseerde tweewielers

23186

Tandartsassistent

23039

Tandtechniek

23040

Technisch Oogheelkundig Assistenten

23165

Vers: Leidinggeven & ambacht

23166

Vers: Vakmanschap & ambacht

23160

Voetzorg

14. De volgende kwalificaties met bijbehorende gegevens vervallen:

Crebonummer

Kwalificatienaam

25442

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

25444

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

25443

Medewerker bloem, groen en styling

25473

Doktersassistent

25526

Junior stylist

25527

Junior productmanager fashion

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

25164

Specialist mode/maatkleding

25159

Basismedewerker mode

25549

Chauffeur wegvervoer

25039

Allround woningstoffeerder

25040

Woning-/projectstoffeerder

25025

Allround parketteur

25026

Parketteur

25402

Allround Grimeur

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

25514

Stuurman kleine schepen

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

25516

Maritiem officier alle schepen

25517

Stuurman alle schepen

25518

Scheepswerktuigkundige alle schepen

25520

Stuurman waterbouw

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw

25637

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

25638

Stuurman alle vissersschepen S4

25639

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

25469

Instructeur paardensport en -houderij

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

25407

Beveiliger

25408

Coördinator beveiliging

25603

Pedagogisch medewerker kinderopvang

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25485

Onderwijsassistent

25550

Chauffeur openbaar vervoer

25551

Touringcarchauffeur/reisleider

25552

Taxichauffeur

25553

Touringcarchauffeur

25060

Pianotechnicus

25385

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

25247

Technicus mobiele werktuigen

25248

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

25249

Technisch Specialist Personenauto's

25244

Eerste Autotechnicus

25245

Eerste Bedrijfsautotechnicus

25242

Autotechnicus

25243

Bedrijfsautotechnicus

25246

Monteur mobiele werktuigen

25232

Eerste Motorfietstechnicus

25233

Eerste Scootertechnicus

25234

Motorfietstechnicus

25235

Scootertechnicus

25490

Tandartsassistent

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

25066

Tandtechnicus Prothese

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

25420

Ondernemer vers

25423

Medewerker vers

25424

Slager-traiteur

25425

Vakbekwaam medewerker vers

25426

Worstmaker

25405

Medisch Pedicure

25406

Pedicure

B

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van bijlage 2 komt te luiden: Bijlage 2. behorende bij artikel 4

2. De kwalificatiedossiers en bijbehorende kwalificaties, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 4 tot en met 12, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

3. De kwalificatiedossiers en bijbehorende kwalificaties, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 13 en 14 vervallen.

C

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Bijlage 4. behorende bij artikel 6

2. In alle opleidingsdomeinen worden de kwalificaties in alfabetische volgorde gezet.

3. In Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek (79030) wordt ‘Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk (25065)’ vervangen door ‘Tandtechnicus kroon- en brugwerk (25664)’ en wordt ‘Tandtechnicus Prothese (25066)’ vervangen door ‘Tandtechnicus prothese (25665)’.

4. In Opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen (79060) wordt de volgende kwalificatie in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen (25670)

5. In Opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen (79060) vervallen de volgende kwalificaties:

Technicus mobiele werktuigen (25247)

Technisch Specialist Bedrijfsauto's (25248)

Technisch Specialist Personenauto's (25249)

6. In Opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek (79070) worden de volgende kwalificaties in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij (25680)

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw (25681)

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij (25682)

Maritiem officier alle schepen technisch (25683)

7. In Opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek (79070) vervallen de volgende kwalificaties:

Maritiem officier alle schepen (25516)

Stuurman alle schepen (25517)

Scheepswerktuigkundige alle schepen (25518)

Stuurman waterbouw (25520)

Scheepswerktuigkundige waterbouw (25521)

Stuurman alle vissersschepen S4 (25638)

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 (25639)

8. In Opleidingsdomein 9. Handel en ondernemerschap (79080) wordt de volgende kwalificatie in de alfabetische volgorde ingevoegd: Fashion Tailor (25686).

9. In Opleidingsdomein 9. Handel en ondernemerschap (79080) vervalt de kwalificatie ‘Specialist mode/maatkleding (25164)’.

10. In Opleidingsdomein 16. Voedsel, natuur en leefomgeving (79160) wordt de kwalificatie ‘Instructeur paardensport en -houderij (25469)’ vervangen door ‘Instructeur paardensport en -houderij (25710)’.

D

Het opschrift van bijlage 5 komt te luiden: Bijlage 5. behorende bij artikel 7

ARTIKEL II

De bijlage bij de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende rijen vervallen:

25054

Allround Medewerker Optiek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25055

Opticien niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25201

Mediavormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25363

Luchtvaartdienstverlener niveau 4

Fysieke geschiktheid

25402

Allround Grimeur niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25416

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25417

Aankomend medewerker maritiem niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25419

Aankomend onderofficier maritiem niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25469

Instructeur Paardensport en -houderij

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

25472

Acteur niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25495

Danser niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25496

Musicalperformer niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25497

Muzikant niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25509

Matroos Binnenvaart niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25510

Schipper binnenvaart niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25511

Kapitein binnenvaart niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25514

Stuurman kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25517

Stuurman alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25520

Stuurman waterbouw niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25523

Stuurman alle vissersschepen S4 niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25524

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25549

Chauffeur wegvervoer niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25550

Chauffeur openbaar vervoer niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25551

Touringcarchauffeur/reisleider niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25553

Touringcarchauffeur niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25554

Machinist railvervoer niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

2. De volgende rijen worden toegevoegd:

25599

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25600

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25601

Aankomend medewerker maritiem niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25602

Aankomend onderofficier maritiem niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25610

Matroos Binnenvaart niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25611

Schipper binnenvaart niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25612

Kapitein binnenvaart niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25613

Machinist railvervoer niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25630

Allround Medewerker Optiek niveau 3

Fijne oog-handcoördinatie

25631

Opticien niveau 4

Fijne oog-handcoördinatie

25633

Mediavormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25636

Luchtvaartdienstverlener niveau 4

Fysieke geschiktheid

25640

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25651

Acteur niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25652

Danser niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25653

Musicalperformer niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25654

Muzikant niveau 4

Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

25671

Chauffeur wegvervoer

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25672

Chauffeur openbaar vervoer

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25673

Touringcarchauffeur/reisleider

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25675

Touringcarchauffeur

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25677

Maritiem officier kleine schepen nautisch, koopvaardij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25678

Maritiem officier kleine schepen nautisch, visserij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25679

Maritiem officier kleine schepen technisch

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25680

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25681

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25682

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25683

Maritiem officier alle schepen technisch

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25692

Allround make-up and hair artist

Creatieve en artistieke aanleg

25710

Instructeur paardensport en -houderij

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

ARTIKEL III

De bijlage bij de Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020 wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende rijen vervallen:

23011

Parketvloeren leggen

25025

Allround parketteur

3

BOL/BBL

23035

Optiek

25055

Opticien

4

BOL/BBL

23102

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

23102

Eerste Caravantechnicus

3

BOL/BBL

23106

Gemotoriseerde tweewielers

25232

Eerste Motorfietstechnicus

3

BOL/BBL

23106

Gemotoriseerde tweewielers

25233

Eerste Scootertechnicus

3

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

3

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25244

Eerste Autotechnicus

3

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25245

Eerste Bedrijfsautotechnicus

3

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25247

Technicus mobiele werktuigen

4

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25248

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

4

BOL/BBL

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

25249

Technisch Specialist Personenauto's

4

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25267

/ Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25268

Eerste monteur gasstations

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanning-distributie

3

BOL/BBL

23196

Voegen / gevelbehandelen

25129

Vakman restauratie voegwerk

3

BOL/BBL

23198

Precisietechniek

25298

Allround verspaner

3

BOL/BBL

23198

Precisietechniek

25299

Gereedschapsmaker

3

BOL/BBL

23198

Precisietechniek

25300

Instrumentmaker

3

BOL/BBL

23198

Precisietechniek

25301

Researchinstrumentmaker

4

BOL/BBL

23198

Precisietechniek

25507

Verspaningstechnoloog

4

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

3

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25514

Stuurman kleine schepen

3

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

3

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25516

Maritiem officier alle schepen

4

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25517

Stuurman alle schepen

4

BOL/BBL

23202

Koopvaardij

25518

Scheepswerktuigkundige alle schepen

4

BOL/BBL

23204

Maritieme Waterbouw

25520

Stuurman waterbouw

4

BOL/BBL

23204

Maritieme Waterbouw

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw

4

BOL/BBL

23205

Visserij officieren

25522

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

3

BOL/BBL

23205

Visserij officieren

25523

Stuurman alle visserschepen S4

4

BOL/BBL

23205

Visserij officieren

25524

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

4

BOL/BBL

23224

Bootmannen

25564

Bootman

3

BOL/BBL

23239

Maritieme techniek

25374

\Scheeps- en jachtbouwkundige

4

BOL/BBL

2. De volgende rijen worden toegevoegd:

23238

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25223

Eerste Caravantechnicus

3

BOL/BBL

23256

Optiek

25631

Opticien

4

BOL/BBL

23196

Voegen/gevelbehandelen

25504

Vakman restauratie voegwerk

3

BOL/BBL

23253

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

BOL/BBL

23253

Infratechniek

25267

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

3

BOL/BBL

23253

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

BOL/BBL

23253

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanning-distributie

3

BOL/BBL

23254

Precisietechniek

25624

Allround precisieverspaner

3

BOL/BBL

23254

Precisietechniek

25625

Instrumentmaker

3

BOL/BBL

23254

Precisietechniek

25626

Researchinstrumentmaker

4

BOL/BBL

23254

Precisietechniek

25627

Verspaningstechnoloog

4

BOL/BBL

23259

Bootmannen

25635

Bootman

3

BOL/BBL

23269

Interieurvakmanschap

25662

Allround interieurvakman parketvloeren

3

BOL/BBL

23273

Voertuigen en mobiele werktuigen

25669

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen

3

BOL/BBL

23274

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen

25670

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

4

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25677

Maritiem officier kleine schepen nautisch, koopvaardij

3

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25678

Maritiem officier kleine schepen nautisch, visserij

3

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25679

Maritiem officier kleine schepen technisch

3

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25680

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij

4

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25681

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

4

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25682

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij

4

BOL/BBL

23278

Maritiem officier

25683

Maritiem officier alle schepen technisch

4

BOL/BBL

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de wijzigingen in bijlage 2, die gepubliceerd zullen worden op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN 21 januari 2020, NR. MBO/198709

Inhoud van de nieuwe kwalificatiedossier genoemd in artikel I, onderdeel A, onder 4 tot en met 12, die met ingang van 1 augustus 2021 in werking treden.

TOELICHTING

Algemeen

Inhoud

Deze wijzigingsregeling ziet op de nieuw ontwikkelde en gewijzigde kwalificatie(dossier)s in de periode van juli 2020 – december 2020. De afgelopen periode heeft geleid tot actualisering van drieëntwintig kwalificatiedossiers, op grond van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze zijn voorzien van een positief advies van de SBB toetsingskamer.

In diverse sectoren van de arbeidsmarkt is zichtbaar dat de inhoud van beroepen, mede onder invloed van de crisis, onderhavig is aan veranderingen. De grenzen tussen herkenbare en bekende taakgebieden vervagen, wat vraagt om een responsieve en flexibele kwalificatiestructuur om snel te kunnen inspelen op de veranderende vraag. Dit heeft zich vertaald naar het niveau van kwalificatiedossiers en vormt in een aantal specifieke situaties de aanleiding om een sectorale kwalificatiestructuur volledig te herzien. Daarbij worden kwalificaties samengevoegd tot nieuwe kwalificatiedossiers waarbij gekozen wordt voor een verbreding met als doel het vergroten van de responsiviteit. Deze verbreding wordt enerzijds vormgegeven door het gekozen aggregatieniveau te verhogen (minder specifieke elementen) en anderzijds door het toevoegen van onderdelen van kwalificaties die afkomstig zijn uit een kwalificatie buiten het eigen domein.

Voor acht kwalificaties gelden beroepsvereisten: Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (SZW, OCW); de vier kwalificaties Maritiem officier en de kwalificaties Personenvervoer en Schipper Rondvaartboot (I&W); de kwalificaties Beveiliger 2 en Beveiliger 3 (J&V). Voor deze kwalificaties is een goedkeurende verklaring van het betreffende vakdepartement ontvangen.

Regeldruk

Onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de regeldruk, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen. Wel moeten de betrokken onderwijsteams van de mbo-instellingen de onderwijs- en examenprogramma’s aanpassen.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021, zodat de wijzigingen voor de start van het studiejaar 2021-2022 moeten zijn doorgevoerd.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Dit artikel wijzigt het overzicht van vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties in bijlage 1 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016. De hieronder genoemde kwalificaties worden aan de bijlage toegevoegd en dienen ter vervanging van de daarbij genoemde kwalificaties en/of kwalificatiedossiers.

Van de gelegenheid is bovendien gebruik gemaakt om de opschriften van de bijlage in overeenstemming te brengen met de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 3.62). Bovendien worden de kwalificatiedossiers per opleidingsdomein in alfabetische volgorde gezet. Hierdoor kunnen nieuwe kwalificatiedossiers voortaan eenvoudig in deze alfabetische volgorde worden ingevoegd.

Hieronder volgt een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen.

Kwalificatiedossier fashion. Naar aanleiding van doelmatigheidsadviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (www.cmmbo.nl) is de kwalificatie Specialist mode/maatkleding gewijzigd. Tegelijkertijd zijn de kwalificaties Allround medewerker mode/maatkleding (niveau 3), Basismedewerker mode (niveau 2), Junior stylist (niveau 4) en Junior productmanager fashion (niveau 4) in onderhoud genomen. Het nieuwe kwalificatiedossier kent een breder arbeidsmarktperspectief. Het beheersingsniveau Engels is voor de Fashion Product Coördinator van B2 naar B1 gebracht. De kwalificatie ‘Fashion Retailer’ is nieuw ontwikkeld.

Kwalificatiedossier interieurvakmanschap. Het kwalificatiedossier vervangt het kwalificatiedossier Woningstofferen (crebo 23028) met de kwalificaties Woning-/projectstoffeerder(crebo 25040) en Allround woningstoffeerder (crebo 25039) en het kwalificatiedossier Parketvloeren leggen (crebo 23011) met de kwalificaties Parketteur (crebo 25026) en Allround parketteur(crebo 25025). In de nieuwe profielen Interieurvakman woningstofferen, interieurvakman parketvloeren, allround interieurvakman woningstofferen en allround interieurvakman parketvloeren staan de vakgerelateerde onderwerpen die of typisch tot woningstofferen of tot het leggen van parketvloeren horen.

Kwalificatiedossier make up art. Het kwalificatiedossier is niet grondig herzien. Er zijn enkele aanscherpingen ten aanzien van de vakmatige eisen aangebracht, en de vakmatige kerntaak uit de oude kwalificatie is gesplitst in meerdere kerntaken.

Kwalificatiedossier goederenvervoer. Het dossier is geactualiseerd op basis van nieuwe beroepeninformatie.

Kwalificatiedossier maritiem officier. Het nieuwe dossier Maritiem officier is een samenvoeging van de volgende dossiers: Waterbouw, Koopvaardij, Maritiem officier en Visserij officieren. Het dossier omvat zeven kwalificaties. De samenvoeging staat mede in het teken van een efficiencyslag gericht op het behouden van de uitvoerbaarheid van de verschillende opleidingen. Het is van belang dat bij de opleiding en examinering het STCW en het STCW(F) worden gevolgd. Vanwege de herkenbaarheid van het STCW is het dossier op verschillende punten aangepast.

Voor de visserij is het STCW-F per 1 april 2019 volledig in voornoemde wetgeving opgenomen, net als de Work in Fishing Convention waar op onderdelen ook eisen worden gesteld aan de bemanning van een visserschip. Dit is verwerkt in de relevante kwalificaties.

Kwalificatiedossier personenvervoer. De kwalificaties zijn op basis van gewijzigde wettelijke beroepsvereisten aangepast. Recente ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zoals de technische mogelijkheden van boordapparatuur, het verrichten van aanvullende taken en alternatieve vormen van aandrijving zoals waterstof en elektrisch rijden zijn doorvertaald naar het niveau van de kwalificatie-eisen.

Kwalificatiedossier specialist voertuigen en mobiele werktuigen. Het kwalificatiedossier Specialist Voertuigen en mobiele werktuigen bevat de kwalificatie Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen. Deze kwalificatie vervangt de kwalificaties Technisch specialist personenauto's, Technisch specialist bedrijfsauto's en Technicus mobiele werktuigen uit het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen. Onder invloed van ‘connected mobility’ (elektronica en communicatiesystemen), ‘smart mobility’ (digitalisering van mobiliteit) en de digitalisering van voertuiginformatie is de beroepsinhoud gewijzigd.

Kwalificatiedossier voertuigen en mobiele werktuigen. Het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen niveau 2/3 bevat de kwalificaties Technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 2) en Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 3). De eerste kwalificatie vervangt de kwalificaties Autotechnicus niveau 2, bedrijfsautotechnicus (niveau 2), Monteur mobiele werktuigen (niveau 2) uit het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen en Motorfietstechnicus (niveau 2) en Scootertechnicus (niveau 2) uit het kwalificatiedossier Gemotoriseerde tweewielers.

De kwalificatie Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen vervangt de kwalificaties Eerste autotechnicus niveau 3, Eerste bedrijfsautotechnicus (niveau 3), Eerste monteur mobiele werktuigen (niveau 3) uit het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen en Eerste motorfietstechnicus (niveau 3) en Eerste scootertechnicus (niveau 3) uit het kwalificatiedossier Gemotoriseerde tweewielers.

Onder invloed van ‘connected mobility’ (elektronica en communicatiesystemen), ‘smart mobility’ (digitalisering van mobiliteit) en de digitalisering van voertuiginformatie is de beroepsinhoud gewijzigd.

Kwalificatiedossier rondvaartboot. Het dossier is herzien als gevolg van wijzigingen op het niveau van wettelijke beroepsvereisten. De werkzaamheden worden geautomatiseerd. Onder andere komen er machinekamers die volledig vanaf de stuurpositie gecontroleerd en bediend worden. Dit heeft tot gevolg dat het accent van de werkzaamheden van de Schipper rondvaartbootbeperkt vaargebied daardoor meer op controle komt te liggen.

Kwalificatiedossier pianotechniek. De komst van digitale signaalverwerking en micro-elektronica zijn van directe invloed op het aanbod van piano’s en de werkzaamheden van de pianotechnicus. Daarnaast is er sprake van innovatieve technieken zoals stem-software ter ondersteuning van de werkzaamheden. Het niveau van kennis en vaardigheden is benoemd als breed/specialistisch, als gevolg waarvan het niveau van de kwalificatie is gewijzigd van niveau 3 naar 4.

Kwalificatiedossier tandtechniek. De basis van dit dossier is aangepast voor beide profielen op niveau 4. Het niveau van de kwalificatie Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken is op verzoek van het werkveld opgehoogd naar niveau 3. Het registratie-en controleproces is niet meer als afzonderlijk werkproces opgenomen binnen de afzonderlijke kerntaken, maar meer als onderdeel van het geheel. Het dossier is in zijn geheel afgestemd op de nieuwste technieken de gebruikt worden in het werkveld. Naast deze wijzigingen in de opbouw van kerntaken en werkprocessen, zijn ook alle achterliggende beschrijvingen, vakkennis en vaardigheden tegen het licht gehouden en waar nodig herzien.

Kwalificatiedossier technisch oogheelkundig assistenten. Het kwalificatiedossier kent een kerntaak minder dan het oude. Enkele titels van werkprocessen en kerntaken zijn licht gewijzigd. Verder zijn de teksten m.b.t. complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in alle kerntaken, evenals de bijbehorende vakkennis en vaardigheden, geactualiseerd. Ook de beschrijvingen van de werkprocessen (omschrijving, resultaat, gedrag) zijn in alle kerntaken geactualiseerd.

Kwalificatiedossier bloem, groen en styling. Het dossier is geactualiseerd op de volgende onderwerpen: online, social media en digitalisering; commerciële en ondernemingsvaardigheden, creativiteit, innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en duurzaam ondernemen.

Kwalificatiedossier boomverzorging. Dit is een nieuw dossier met één kwalificatie. Deze niveau 3 kwalificatie staat in het teken van de verzorging van bomen en de specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Kwalificatiedossier paardensport en -houderij. De wijzigingen komen voort uit uitvoeringsknelpunten van het onderwijs. De link naar exameneisen is geactualiseerd en verplaatst naar de verantwoordingsinformatie.

In het dossier is de term aspirant instructeur gewijzigd in Beoefenen paardensport op mbo niveau. Daarnaast zijn aanpassingen gedaan in de beschrijving van kerntaken en werkprocessen. Ook is assistent-niveau gewijzigd naar mbo-niveau, omdat de term assistent-niveau verouderd is.

Kwalificatiedossier vers: leidinggeven & ambacht. Dit dossier is aangepast vanwege het reguliere onderhoud. Het is aangepast naar het SBB-format. De context is verbreed in het dossier Vers: Vakmanschap & ambacht. De onderlinge samenhang en verschillen tussen de niveau 2 en 3 kwalificaties is verbeterd. Twee werkprocessen zijn samengevoegd. De titels van kerntaken en werkprocessen zijn beter afgestemd op de inhoud. De werkprocesomschrijvingen alsmede de kennis en vaardigheden zijn daar waar nodig geactualiseerd en beter afgestemd op het huidige werkveld.

Kwalificatiedossier vers: vakmanschap en ambacht. In het herziene dossier is de kwalificatie Worstmaker niet meer opgenomen als afzonderlijke kwalificatie. Verder is de beroepscontext verbreed door de context minder specifiek te duiden en is de kwalificatie Slager-traiteur aangepast naar Traiteur vers.

Kwalificatiedossier particulier beveiliger. De inhoud van de werkprocessen van de kerntaken is geactualiseerd in de niveau-2 kwalificatie. Er is met name sterker de nadruk gelegd op safety en security awareness van de beveiliger. Tevens is nadrukkelijker aandacht besteed aan diverse aspecten van weerbaarheid. In het kwalificatiedossier is een nieuwe kwalificatie op niveau 3 opgenomen, de Beveiliger 3.

Kwalificatiedossier pedagogisch werk. In het kwalificatiedossier Pedagogisch werk (gewijzigd 2020) zijn de inhoudelijke eisen uit de wet IKK verwerkt in de beschrijving van de kerntaken en werkprocessen. In het kwalificatiedossier Pedagogisch werk (gewijzigd 2020) is bij de kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker de taaleis voor Nederlands aangepast op grond van de wet IKK en opgenomen als wettelijke beroepsvereisten.

De kwalificaties Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker zijn meer op elkaar afgestemd i.v.m. de groeiende samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (o.a. in IKC’s). Daarnaast zijn er werkprocessen samengevoegd, zodat beide niveau-4-kwalificaties qua zwaarte meer in verhouding zijn. Bij de kwalificatie Onderwijsassistent is het accent verlegd naar het bieden van ondersteuning bij problemen/achterstanden (orthopedagogiek). De verzorgende taken hebben een minder prominente rol in het nieuwe dossier gekregen. Er wordt meer gefocust op zelfredzaamheid. Inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd op grond van nieuwe beroepsinformatie.

Kwalificatiedossier doktersassistent. Nieuwe beroepsinformatie (2019) is verwerkt in het kwalificatiedossier, zoals in de lijst met medisch-technische handelingen. De CanMEDS-rollen/competentiegebieden zijn eveneens verwerkt in het kwalificatiedossier, o.m. door deze te koppelen aan de werkprocessen. Onderdelen uit het keuzedeel Triage zijn toegevoegd aan het dossier. In de kwalificatie is nu aandacht voor de nieuwe AVG-wet. Preventie is toegevoegd aan de kwalificatie alsmede zelfmanagement en zelfzorgadvies.

Kwalificatiedossier tandarsassistent. De ontwikkelingen rondom het nieuwe beroepscompetentieprofiel Tandartsassistent zijn verwerkt in het kwalificatiedossier. Er zijn o.a. kennis en vaardigheden toegevoegd en beschrijvingen aangepast op basis van de trends en ontwikkelingen binnen dit beroep en werkveld. Ook zijn de CanMEDS-rollen/competentiegebieden zoals beschreven in het nieuwe beroepscompetentie zijn verwerkt in het kwalificatiedossier. Bij kerntaak 3 is werkproces 4 toegevoegd: 'Levert een bijdrage aan de begeleiding van (nieuwe) collega's en stagiaires (leren en ontwikkelen). Dit werkproces is overgenomen uit het herziene kwalificatiedossier Doktersassistent.

Kwalificatiedossier voetzorg. Dit dossier is herzien vanwege regulier onderhoud. De nieuwe beroepsinformatie is verwerkt in het kwalificatiedossier. Kennis en vaardigheden zijn toegevoegd, verwijderd of opnieuw geformuleerd om aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen in het beroep. De kerntaak ‘Ondernemerschap’ is aangepast en herschreven m.b.v. het referentiedocument ondernemerschap. De kwalificatie Medisch pedicure heeft verdiepende elementen gekregen (o.a. op het gebied van zorg). Dit is terug te zien bij de kennis en vaardigheden. De verdieping is noodzakelijk i.v.m. de toenemende zorgvraag.

Artikel I, onderdeel B, onder 1 en 2

Dit onderdeel stelt in combinatie met de bijlage bij deze regeling de nieuwe kwalificatiedossiers en kwalificaties vast in bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016. Bijlage 2 is te raadplegen op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

Van de gelegenheid gebruik gemaakt om het opschrift van de bijlage in overeenstemming te brengen met de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 3.62).

Artikel I, onderdeel B, onder 3

De genoemde oude kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties vervallen. Voor de studenten aan de betreffende opleidingen geldt het overgangsrecht op grond van artikel 7.2.4. zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dat betekent dat op basis van een beroepsopleiding gebaseerd op deze oude kwalificatiedossiers nog diploma’s kunnen worden uitgereikt gedurende een periode die overeenkomt met de studieduur van de beroepsopleiding vermeerderd met twee jaren.

Artikel I, onderdelen C en D

In onderdeel D worden enkele kwalificaties toegevoegd aan bijlage 4. Daarnaast is het opschrift van de bijlagen 4 en 5 in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 3.62).

Artikel II

Met deze wijziging worden de in de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs genoemde dossiers en crebonummers geactualiseerd. Daarnaast zijn de wijzigingen in de crebonummers die bij de vorige wijzigingsregeling niet zijn meegenomen nu ook doorgevoerd.

Artikel III

Met deze wijziging worden de in de Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020 genoemde dossiers en crebonummers geactualiseerd. Daarnaast zijn de wijzigingen in de crebonummers die bij de vorige wijzigingsregeling niet zijn meegenomen nu ook doorgevoerd.

Artikel IV

In artikel IV is de inwerkingtreding geregeld. Voor een toelichting wordt verwezen naar het kopje inwerkingtreding in het algemeen deel.

De bijlage bevat de inhoud van de nieuw vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties (door opneming in bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016) en wordt gepubliceerd op de website van de SBB www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven