Publicatie door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van de gewijzigde Gids proportionaliteit, nr. WJZ/21008546

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

De in de bijlage opgenomen Gids proportionaliteit wordt, met het oog op het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit, in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 24 september 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGE

Naar boven