Wijziging bijlage Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019

Logo Tiel

Het college van de gemeente Tiel maakt bekend dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland op heeft besloten om de bijlage bij het instelllingsbesluit, bekend gemaakt op 26 november 2019 (staatscourant 2019-69910) te wijzigen.

 

De aanpassing betreft een door het Waterschap Rivierenland toegevoegde overgedragen taak aan BSR:

 

  • Retributie voor zuiveringsfilter Bommelerwaard per 1 januari 2021

Waardoor de tekst van de bijlage als volgt komt te luiden:

 

BIJLAGE 1 OVERZICHT DOOR DEELNEMERS AAN GR BSR OVERGEDRAGEN TAKEN

(als genoemd in artikel 4, lid 2 van de GR BSR)

 

Naam deelnemer

Overgedragen taken/belastingen

Datum overdracht

Gemeente Culemborg

Wet WOZ

1 januari 2008

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2008

 

Hondenbelasting

1 januari 2008

 

Rioolheffing

1 januari 2008

 

 

 

Gemeente IJsselstein

Wet WOZ

1 januari 2013

 

Wet BAG

1 januari 2013

 

Wet KPB

1 januari 2013

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

1 januari 2013

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2013

 

Hondenbelasting

1 januari 2013

 

Rioolheffing

1 januari 2014

 

Bedrijveninvesteringszone

1 januari 2017

 

 

 

Gemeente Maasdriel

Wet WOZ

1 januari 2008

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2008

 

Hondenbelasting

1 januari 2008

 

Rioolheffing

1 januari 2008

 

 

 

Gemeente Montfoort

Wet WOZ

1 januari 2013

 

Wet BAG

1 januari 2013

 

Wet KPB

1 januari 2013

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

1 januari 2013

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2013

 

Rioolheffing

1 januari 2013

 

Roerendezaakbelastingen

1 januari 2013

 

 

 

Gemeente Tiel

Wet WOZ

1 januari 2008

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2008

 

Hondenbelasting

1 januari 2008

 

Rioolheffing

1 januari 2008

 

Reclamebelasting

1 januari 2012

 

 

 

Gemeente West Betuwe

Wet WOZ

1 januari 2008

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2008

 

Rioolheffing

1 januari 2008

 

Reclamebelasting

1 januari 2017

 

 

 

Gemeente West Maas en Waal

Wet WOZ

1 januari 2010

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2010

 

Forensenbelasting

1 januari 2010

 

Hondenbelasting

1 januari 2010

 

Rioolheffing

1 januari 2010

 

Roerendezaakbelastingen

1 januari 2010

 

Reclamebelasting

1 januari 2018

 

 

 

Gemeente Wijk bij Duurstede

Wet WOZ

1 januari 2012

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

1 januari 2012

 

Onroerendezaakbelastingen

1 januari 2012

 

Hondenbelasting

1 januari 2012

 

Rioolheffing

1 januari 2012

 

 

 

GR Avri 

Afvalstoffenheffing

1 januari 2016

 

 

 

Waterschap Rivierenland

Verontreinigingsheffing

1 januari 2008

 

Watersysteemheffing

1 januari 2008

 

Wegenheffing

1 januari 2008

 

Zuiveringsheffing

1 januari 2008

 

Retributie voor zuiveringsfilter

1 januari 2021

 

Bommelerwaard

 

Naar boven