Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 40376ander besluit van algemene strekking

Rectificatie van het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2021, kenmerk 3235167-1013379-CZ, houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 in verband met enkele aanpassingen

In het Handboek VIPP GGZ Eindtoets, in hoofdstuk 2 Algemene procedure VIPP GGZ toetsing, alinea 2, staat in de derde volzin:

Een ggz instelling kan tussen 1 november 2018 en 1 mei 2022 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen.

Dit moet zijn:

Een ggz instelling kan tussen 1 november 2018 en 1 februari 2022 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen.

In het Handboek VIPP GGZ Eindtoets, in hoofdstuk 2 Algemene procedure VIPP GGZ toetsing, alinea 2, staat in de voor laatste volzin:

De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 februari 2021.

Dit moet zijn:

De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 november 2021.