Rectificatie van het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2021, kenmerk 3235167-1013379-CZ, houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 in verband met enkele aanpassingen

In het Handboek VIPP GGZ Eindtoets, in hoofdstuk 2 Algemene procedure VIPP GGZ toetsing, alinea 2, staat in de derde volzin:

Een ggz instelling kan tussen 1 november 2018 en 1 mei 2022 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen.

Dit moet zijn:

Een ggz instelling kan tussen 1 november 2018 en 1 februari 2022 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen.

In het Handboek VIPP GGZ Eindtoets, in hoofdstuk 2 Algemene procedure VIPP GGZ toetsing, alinea 2, staat in de voor laatste volzin:

De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 februari 2021.

Dit moet zijn:

De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 november 2021.

Naar boven