Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 3901Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Loo ong. (naast 26) Nistelrode

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Loo ong. (naast 26) Nistelrode’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPLooOng26NTR-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op de hoek Koudenoord – Loo, naast huisnummer 26 te Nistelrode en de landschappelijke inpassing hiervan.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 27 januari 2021