Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2021, 35008ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2021, nr. 2021-0000346891, tot openstelling en vaststelling uitkeringsplafond aanvraagtijdvak van de derde tranche van de Woningbouwimpuls

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 3, tweede lid, van het Besluit Woningbouwimpuls 2020;

Artikel 1

Conform artikel 4, eerste lid, van het Besluit woningbouwimpuls 2020 wordt het derde aanvraagtijdvak van de woningbouwimpuls vastgesteld voor de periode van 1 september 2021 tot en met 17 september 2021.

Artikel 2

Het uitkeringsplafond van dit aanvraagtijdvak is € 250.000.000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

In het Besluit Woningbouwimpuls 2020 is bepaald dat de Minister een aanvraagtijdvak uiterlijk zes weken voor opening aankondigt. In de aankondiging moet de openings- en sluitingsdatum van een aanvraagtijdvak alsmede het uitkeringsplafond worden opgenomen. In dit besluit maakt de Minister bekend dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2021 00:00 tot en met 17 september 2021 23:59. Tevens wordt bekendgemaakt dat het bedrag voor dit aanvraagtijdvak dat ten hoogste aan de specifieke uitkeringen kan worden verstrekt, is vastgesteld op € 250.000.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren