Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2021, 34572VergunningenVooraankondiging last onder dwangsom gemeente Almelo

Logo Almelo

 

De burgemeester van Almelo heeft het voornemen om dhr. H. Mast, geboren op 2-12-1982, te Almelo, een last onder dwangsom op te legen wegens meermalen overtreden van artikel 3:4 lid 1 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening Almelo. Deze last onder dwangsom strekt tot het gehele grondgebied van de gemeente Almelo.

 

Zienswijze

Dhr. H. Mast heeft overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om tot en met 5 juli 2021 zijn schriftelijke zienswijze te geven t.a.v. dit voorgenomen besluit. Dhr. Mast kan bij de gemeente Almelo inzage krijgen in het voorgenomen besluit. De schriftelijke zienswijze kan worden opgestuurd naar: burgemeester van de gemeente Almelo, t.a.v. team Veiligheid Postbus 5100, 7600 GC ALMELO.

 

De burgemeester van Almelo,

A.J. Gerritsen

30 juni 2021