Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2021, 3430OverigWijziging Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven

Logo Stadskanaal

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn, Midden-Groningen, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, ieder voor zover zij voor hun gemeente bevoegd zijn,

 

gelezen het voorstel van het van het Algemeen Bestuur van Wedeka bedrijven,

 

gelezen de brief van de voormalige gemeente Menterwolde d.d. 29-11-2017 en het voorstel van de gemeente Westerwolde d.d. 13 november 2018,

 

na verkregen toestemming door de raden van de deelnemende gemeenten,

 

gelet op artikel 41 van de Wet Arhi,

 

besluiten:

 

om de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven als volgt te wijzigen:

 

  • -

    de naam van de voormalige gemeente Menterwolde te wijzigen in Midden-Groningen, artikel 1-4

  • -

    de naam van de voormalige gemeente Vlagtwedde te wijzigen in Westerwolde, artikel 1-4 en 3-2.

 

 

Aldus vastgesteld door de colleges van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten op voorstel van het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven vastgesteld in de vergadering van 29 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

mevrouw D. Rensen

secretaris

de heer J. Seton

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

de heer H.J.W. Mulder

secretaris

de heer A. Hoogendoorn

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

de heer M Schomper

secretaris

de heer S.B. Swierstra

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

de heer H. Scheper

secretaris

de heer J.W Velema

burgemeester

(zie voor datum vaststelling de afzonderlijke ondertekenbladen)