Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 29810Vergunningen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Benelux Scientific B.V.

Aan Benelux Scientific B.V., gevestigd te Ede, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van analyse en onderzoek, verkoop en demonstraties, instructie, serviceonderhoud, reparatie, afleveringscontrole en opslag van ioniserende straling uitzendende, draagbare toestellen, gebruikmakend van röntgenfluorescentie-spectrometrie (XRF), binnen de locatie van Benelux Scientific B.V., gelegen aan de Bonnetstraat 3 te Ede en op wisselende plaatsen in geheel Nederland en op het Nederlandse deel van het continentaal plat.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0063945-07

Datum: 2 juni 2021

Maatschap Mondzorg Huizen

De op 15 november 2019 aan C.D. de Virgiliis en P. van der Kley, handelend in maatschapsverband onder de naam maatschap Mondzorg Huizen, gevestigd te Huizen, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0051264-06, is gewijzigd met betrekking tot het uitbreiden van het aantal toestellen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Mondzorg Huizen, gelegen aan de Huizermaatweg 360 te Huizen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083229-04

Datum: 2 juni 2021

Dierenartsenpraktijk Drie Weikes

Aan M.I.J. Hutjes, handelend onder de naam Dierenartsenpraktijk Drie Weikes, gevestigd te Oud Gastel, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenartsenpraktijk Drie Weikes, gelegen aan de Drie Weikes 3 te Oud Gastel.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0061688-06

Datum: 28 mei 2021

MID Mondzorgcentrum Westwijk B.V.

Aan MID Mondzorgcentrum Westwijk B.V., gevestigd te Amstelveen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van MID Mondzorgcentrum Westwijk B.V., gelegen aan het Belcampoplantsoen 1 te Amstelveen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082386-04

Datum: 2 juni 2021

Damen Verolme Rotterdam B.V.

De geldigheidsduur van de op 22 juni 2011, aan Keppel Verolme B.V., gevestigd te Rotterdam, verleende vergunning, onder kenmerk 2011/0633-07, laatstelijk gewijzigd op 18 april 2019, aan Damen Verolme Rotterdam B.V., onder nummer ANVS-PP-20190049438-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, wordt gewijzigd naar onbepaalde tijd.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083167-03

Datum: 2 juni 2021

Alpa Mayo Praktijk B.V.

Aan Alpa Mayo Praktijk B.V., gevestigd te Groningen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenziekenhuis Groningen, gelegen aan de Vechtstraat 74 te Groningen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0063895-09

Datum: 2 juni 2021

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina

De op 26 mei 1997, aan Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen, verleende vergunning met nummer 97/189 S, laatstelijk gewijzigd op 18 november 2020, met nummer ANVS-PP-2020/0058051-04, is gewijzigd in verband met het aanpassen van de maximale activiteit van de individuele ingekapselde bronnen voor ijk- en referentiedoeleinden op de locatie Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, gelegen aan de Weg door Jonkerbos 100 te Nijmegen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082893-06

Datum: 2 juni 2021

Tandarts D.A. Hagenbeek.

Aan D.A. Hagenbeek, handelend onder de naam Tandarts D.A. Hagenbeek, gevestigd te Colmschate, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Tandarts D.A. Hagenbeek, gelegen aan de Holterweg 108 C te Colmschate.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083434-02

Datum: 2 juni 2021

MZC Zuid B.V.

Aan MZC Zuid B.V., gevestigd te Rotterdam, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van MZC Zuid B.V., gelegen aan de Vaerhorst 8a-10 te Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083508-02

Datum: 2 juni 2021

Heeldemond B.V.

Aan Heeldemond B.V., gevestigd te Zwolle, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Heeldemond B.V., gelegen aan de Van der Heydenstraat 6-4 te Zwolle.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082741-02

Datum: 2 juni 2021

Cleyburch Tandartsen B.V.

De op 30 november 2019, aan Cleyburch Tandartsen B.V., gevestigd te Noordwijk, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0051903-05, is gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunning met vier toestellen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie van Cleyburch Tandartsen B.V., gelegen aan de Herenweg 231 te Noordwijk.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083093-02

Datum: 2 juni 2021

A7 Noord Dierenartsen

Aan W.R. van Deutekom, D.V.B. Fehrmann, I.B.M. Kolkman, T. de Lange, M. Snider en P.J.W. van der Weij, handelend onder de naam A7 Noord Dierenartsen, gevestigd te Drachten, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van A7 Noord Dierenartsen, gelegen aan de Nipkowlaan 17 te Drachten.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0061813-08

Datum: 2 juni 2021

Maatschap Kösters & Stins

Aan P.G. Stins en J.C.M. Kösters, handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Kösters & Stins, gevestigd te Groesbeek, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken, gelegen aan de Heumensebaan 23 te Groesbeek.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0060313-07

Datum: 2 juni 2021

Tandartspraktijk Borne B.V.

Aan Tandartspraktijk Borne B.V., gevestigd te Borne, is vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruik- makend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek, binnen de locatie van Tandartspraktijk Borne B.V., gelegen aan 't Dijkhuis 42 te Borne.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082997-03

Datum: 2 juni 2021

RECTIFICATIE Voorpublicatie beschikking Evidensia Nederland B.V. te Hattem

In de Staatscourant van 28 mei 2021, week 21, is kennisgeving gedaan inzake vergunning ANVS-PP-2021/008334-02. Per abuis is de tekst op een aantal punten niet correct opgenomen. De correcte tekst luidt als volgt:

De op 2 september 2020, aan Evidensia Nederland B.V. statutair gevestigd te Vianen verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2020/0055575-04, is gewijzigd met betrekking tot het uitbreiden van het aantal toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Hattem, gelegen aan het Crunershof 2 te Hattem, met een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083334-02

Datum: 4 juni 2021

Gebr. Van Engelen B.V.

Aan Gebr. Van Engelen B.V., gevestigd te Borne, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van elementanalyse binnen de locatie van Gebr. Van Engelen B.V., gelegen aan de Kleiweg 6 te Borne en op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland met ioniserende straling uitzendende toestellen.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082518-07

Datum: 4 juni 2021

L.M.A. van den Bosch van Balen en J.W.M. van den Bosch handelend in maatschapsverband onder de naam Dierenkliniek Spijkenisse

Aan L.M.A. van den Bosch van Balen en J.W.M. van den Bosch, handelend in maatschapsverband onder de naam Dierenkliniek Spijkenisse, gevestigd te Spijkenisse, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Spijkenisse aan de Lenteakker 1 te Spijkenisse.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082608-04

Datum: 4 juni 2021

Dierenartsenpraktijk Suylighem B.V.

Aan Dierenartsenpraktijk Suylighem B.V., gevestigd te Zuilichem, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenartsenpraktijk Suylighem B.V., gelegen aan de Mertstraat 2d te Zuilichem.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0063886-06

Datum: 4 juni 2021

Tandartscentrum S.C.A. de Groot B.V.

Aan Tandartspraktijk S.C.A. de Groot B.V., statutair gevestigd te ‘s-Gravendeel, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Tandartspraktijk S.C.A. de Groot B.V., gelegen aan de M.H. Trompweg 225 B te Dordrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082287-07

Datum: 4 juni 2021

AD Productions B.V.

Aan AD Productions B.V., gevestigd te Heijningen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van materiaalanalyse binnen de locatie van AD Productions B.V., gelegen aan de Markweg Zuid 27 te Heijningen en op locaties van derden.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0082534-04

Datum: 4 juni 2021

Maatschap Dierenartsenpraktijk Wiersma/Oomen

Aan E. Wiersma en B.J.A.M. Oomen, handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Dierenartsenpraktijk Wiersma/Oomen, gevestigd te Den Haag, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Maatschap Dierenartsenpraktijk Wiersma/Oomen, gelegen aan de Van Alkemadelaan 20 te Den Haag.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0063892-06

Datum: 4 juni 2021

Oslo Praktijk B.V., Deodora B.V. en Tandartspraktijk W.B. Zuziak B.V. handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Mondzorg en Implantologie Oud-Beijerland

De op 13 mei 2020, aan Oslo Praktijk B.V., Deodora B.V. en Tandartspraktijk W.B. Zuziak B.V., handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Mondzorg en Implantologie Oud-Beijerland, gevestigd te Oud-Beijerland, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2020/0053058-06, is gewijzigd, in verband met de afvoer van een toestel en de plaatsing van een nieuw toestel gebruikmakend van computertomografietechniek.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0063964-06

Datum: 4 juni 2021

Dierenkliniek Kralingen B.V.

Aan Dierenkliniek Kralingen B.V., gevestigd te Rotterdam, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek en tandheelkundige diagnostiek, uitsluitend voor zover het tandheelkundige toepassingen betreft waarbij blootstelling van dieren plaatsvindt, binnen de locatie van Dierenkliniek Kralingen B.V., gelegen aan de Oudedijk 197B te Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083104-04

Datum: 4 juni 2021

Mineralz Maasvlakte B.V.

Aan Mineralz Maasvlakte B.V., gevestigd op de loswalweg 50 te Maasvlakte Rotterdam, is specifieke vrijgave verleend voor de stort van radioactieve materialen met van nature voorkomende radionucliden, die zijn ontstaan als gevolg van de winning van aardwarmte (geothermie), olie- en gaswinning en het transport van gas. De vrij te geven materialen betreffen sludge en scales en secundair NORM-afval ontstaan als gevolg van onderhoud alsmede filtermateriaal. De specifieke vrijgave is alleen van toepassing op materialen afkomstig van ondernemers die in het bezit zijn van een kernenergiewetvergunning en een autorisatie hebben om de vrij te geven materialen te mogen afvoeren naar Mineralz Maasvlakte B.V.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0060473-08

Datum: 4 juni 2021

Dierenkliniek Anne van de Watering B.V.

De op 7 februari 2020 aan Dierenkliniek Anne van de Watering B.V., gevestigd Zoetermeer, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0052730-04, is gewijzigd met betrekking tot het uitbreiden van het aantal toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie Dierenkliniek Anne van de Watering B.V., gelegen aan de Belvédèrebos 1 te Zoetermeer.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0083551-03

Datum: 4 juni 2021

Pivot Park Exploitatie B.V.

Als gevolg van de naamswijziging van OLSP Exploitatie B.V., gevestigd te Oss, is de op 25 februari 2014 verleende vergunning met kenmerk 2014/0067-05 gewijzigd in Pivot Park Exploitatie B.V., gevestigd te Oss.

Kenmerk: ANVS-PP-2021/0081691-05

Datum: 2 juni 2021

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen ingetrokken voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande intrekkingsbesluiten zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Tarkett B.V.

De op 28 augustus 2012, aan Tarkett B.V., gevestigd te Waalwijk, verleende vergunning met nummer 2012/0519-08, laatstelijk gewijzigd op 25 juli 2018, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, is ingetrokken.

Kenmerk: ANVS-PP-2020/0059425

Verzenddatum: 2 juni 2021

Energieonderzoek Centrum Nederland

De op 12 maart 2012 aan Energieonderzoek Centrum Nederland, gevestigd te Petten, verleende vergunning met nummer 2011/2626-06 voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en splijtstoffen, is ingetrokken.

Kenmerk: ANVS-PP-2020/0057911-07

Verzenddatum: 2 juni 2021

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.