Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 29246Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2021, kenmerk 2363071-1009247-DMO, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’ in verband met de verlenging van de instellingsduur

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’ wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt ‘1 juli 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

B

In artikel 5 wordt ’30 juni 2021’ vervangen door ’31 december 2021’.

C

In artikel 12 wordt ‘1 juli 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

D

In artikel 14, tweede lid, wordt ‘1 juli 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge