Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 29090Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 juni 2021, nr. 3365747, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot benoeming van twee secretarissen van de commissie auteursrecht

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 3 van de Wet adviesstelsel Justitie en artikel 15 van de Kaderwet adviescolleges,

Besluit:

Artikel 1

Tot secretaris van de commissie auteursrecht, genoemd in artikel 3 van de Wet adviesstelsel Justitie, worden benoemd mr. P. Teunissen, te Utrecht en dr. mr. C.B. van der Net, te Leiden.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Justitie van 13 maart 2009 (Stcrt. 2009, nr. 61) tot benoeming van twee secretarissen van de commissie auteursrecht wordt ingetrokken.

Artikel 3

Het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 22 oktober 2013 (Stcrt. 2013, nr. 30326) tot benoeming en ontslag van een secretaris van de commissie auteursrecht wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker