Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2021, 28116VergunningenGemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 22

Logo Landgraaf

* voor het handelen in strijd met regels r.o. t.b.v. realisatie levensbomenbos, plaatselijk gelegen aan de Puddelerweg ong. , Dossiernr:2021-0257

Het ontwerpbesluit, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken tijdens openingstijden inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt binnen de hierboven vermelde termijn zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA te Landgraaf.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.