Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2021 tot verlenging van de Beleidsregel tijdelijk niet handhaven advertentieplicht

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:81 Awb;

Besluit de Beleidsregel tijdelijk niet handhaven advertentieplicht te verlengen tot 1 januari 2022.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Met dit besluit wordt de Beleidsregel tijdelijk niet handhaven advertentieplicht verlengd in verband met de nog niet verholpen krapte aan vakbekwame energieadviseurs. Hiermee wordt geregeld dat tot 1 januari 2022 er niet zal worden gehandhaafd op de verplichting om de energieprestatie-indicator te vermelden in de advertentie in commerciële media bij verkoop of verhuur van een woning of utiliteitsgebouw, indien er nog geen geldig energielabel is afgegeven. De krapte op de markt van energieadviseurs zal naar verwachting de komende maanden af gaan nemen waardoor de balans tussen vraag en aanbod terugkeert. Per 1 mei 2021 waren er circa 1.000 energieadviseurs vakbekwaam. Gezien de aantallen die in het traject zitten om vakbekwaam te worden, kan het aantal vakbekwame energieadviseurs de komende maanden verdubbelen. Tot die tijd zijn de levertijden voor een energielabel langer dan gewenst en is het niet reëel om van een verkoper of verhuurder te verwachten dat ten tijde van de advertentie reeds een energielabel aanwezig is.

Het opschorten van de advertentieplicht geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven voor het betreffende gebouw, is er wel een geldig energielabel afgegeven, dan moet deze wel worden vermeld. Daarnaast blijft ook de energielabelplicht bij transactie van kracht (artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen).

Naar boven