Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 26073Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan BG Zuid, deelplan Warmondsweg 7 te Elim 2019

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 22 april 2021 het bestemmingsplan “BG Zuid, deelplan Warmondsweg 7 te Elim 2019” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan betreft het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming op de adressen Warmondsweg 7 en Samuelswijk 1a. Daarnaast wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden achterop het desbetreffende perceel ter compensatie twee extra woningen mogelijk gemaakt.

De wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op:

 

 • 1.

  Het verkleinen van de beschikbare woonbestemming voor de compensatiewoningen;

 • 2.

  Het verkleinen van het maximale oppervlak dat geldt voor de bijgebouwen bij de woningen;

 • 3.

  Het stellen van een voorwaarde voor een aan te leggen singel/ beplanting.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 27 mei 2021 ter inzage. Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen; Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken.

 • 1.

  De gemeentelijke website: www.hoogeveen.nl/inzage

 • 2.

  www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatie NL.IMRO.0118.2019BP9000002-VG01

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 8 juli 2021. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.