Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstel 46, Amstel 50, Halvemaansteeg 6 Amsterdam (correctie termijn)

Logo Amsterdam

Adres: Amstel 46 1017 AB Amsterdam, Amstel 50-H 1017 AB Amsterdam, Amstel 50-1 1017 AB Amsterdam, Amstel 50-2 1017 AB Amsterdam, Amstel 50-3 1017 AB Amsterdam, Halvemaansteeg 6 1017CR Amsterdam

Omschrijving: het bouwen en het herontwikkelen van de panden Halvemaansteeg 4-6 en het daarachter gelegen binnenterrein, Amstel 46 en de sloop en nieuwbouw van Amstel 50 met bestemming daarvan tot café, café en culturele club en zes woningen.

Ter inzage: van 11 mei tot en met 21 juni 2021

Zaaknummer: Z2020-C002930

OLO nummer: 3262151

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar procesunitth@centrum.amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan binnen de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum

Afdeling VTH

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Of per mail naar: procesunitth@centrum.amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening

- het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, met datum en het zaaknummer van het ontwerpbesluit

- de reden(en) waarom u een zienswijze indient

- eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw zienswijze.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel via telefoonnummer 14020.

Nadat er een besluit genomen is kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U moet dan ook een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Naar boven