Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2021, 2375Ruimtelijke plannenOntwerp 3e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied”

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt ter voldoening aan artikel 6.14, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp 3e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

 

Toelichting

Het ontwerp 3e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” voorziet in de actualisatie van het verhaal van kosten en stelt regels ten aanzien van de ontwikkeling van “De Blauwe Zoom”.

 

Plan ligt tot en met woensdag 03 februari 2021 ter inzage .

Het ontwerp 3e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” ligt met ingang van 15 januari 2021 voor eenieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en is te raadplegen op de gemeentelijke website: www.hardinxveld-giessendam.nl.

Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het ontwerp herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied” is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerp herziening exploitatieplanplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0523.EPDBZ2012H1-ON01

Uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken over het bijbehorende ontwerp van het exploitatieplan “1e herziening De Blauwe Zoom-Woongebied”. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Voor het indienen van een mondelinge reactie dient u een afspraak te maken. Dit kan bij de heer K. de Jong. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (tel. 0184)of mailen naar k.de.jong@hardinxveld-giessendam.nl.

 

Hardinxveld-Giessendam.nl 14 januari 2021

Beleidsmedewerker RO, Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Namens deze:

K.de Jong