Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2021, 21821Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende herbenoeming voorzitter en leden Strategisch beraad

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2021 wordt voor de periode tot de inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid, dan wel uiterlijk voor een periode van 12 maanden, tot voorzitter van het Strategisch Beraad benoemd: mevrouw dr. P.C. Plooij – van Gorsel, te Oude Wetering.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 januari 2021 wordt voor een periode tot inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid, dan wel uiterlijk voor een periode van twaalf maanden, tot lid van het Strategisch Beraad als afgevaardigde van de dienstverleners herbenoemd:

  • a. de heer drs. J.A. Schaffers, te Gouda.

  • b. De heer S.K. Arjun Sharma, MScBA, te Den Haag.

Artikel 3

Te rekenen vanaf 1 januari 2021 worden voor een periode tot inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid, dan wel uiterlijk voor een periode van twaalf maanden, tot lid van het Strategisch Beraad als afgevaardigde van deelnemers herbenoemd:

  • a. de heer M.A. Wendt, te Rijswijk.

  • b. de heer M.H. Valk, te Harderberg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen, het Strategisch Beraad en het Tactisch Beraad.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, M.R. Schurink Secretaris-generaal