Besluit van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, met nummer CvTE-21.00580, houdende wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021 in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede en derde tijdvak

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b, wordt ‘21 juni’ vervangen door ‘14 juni’ en ‘donderdag 24 juni’ vervangen door ‘vrijdag 25 juni’.

2. Onderdeel e, komt te luiden:

  • e. Voor de schriftelijke centrale examens op de scholen voor voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs begint het derde tijdvak op dinsdag 6 juli en eindigt het derde tijdvak op vrijdag 9 juli.

3. Na onderdeel e, wordt een onderdeel f toegevoegd luidende:

  • f. Voor de staatsexamens vindt het derde tijdvak in augustus plaats.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, vervalt ‘, met dien verstande dat in maart 2021 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt’.

2. In het derde lid, wordt ‘worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens’ vervangen door ‘zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 3’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De toetsen bedoeld in het eerste lid moeten zijn afgerond op de dag voordat de kandidaat het bijbehorende centraal schriftelijk examen voor het eerst aflegt, doch uiterlijk op de dag voordat het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak is ingeroosterd.

D

Bijlage 2 wordt vervangen door bijlage 1 bij deze regeling.

E

Bijlage 2 bij deze regeling wordt toegevoegd als bijlage 3.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D

Bijlage 2. Rooster tijdvak 2 centrale examens 2021

week 24

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma

14 juni

       

9:00 – 11:30

muziek

   

13:30 – 15:30

Nederlands

13:30 – 16:00

Frans

13:30 – 16:30

Nederlands

           

di

15 juni

     

9:00 – 12:00

geschiedenis

+

Bezemexamen geschiedenis

9:00 – 12:00

geschiedenis

   

13:30 – 15:30

wiskunde

13:30 – 16:30

bedrijfseconomie

13:30 – 16:30

scheikunde

           

wo

16 juni

   

9:00 – 11:00

aardrijkskunde

9:00 – 12:00

kunst (b/d/d/m/a)2

9:00 – 12:00

Latijn

13:30 – 15:00

Nederlands

13:30 – 15:30

Nederlands

13:30 – 15:30

beeldende vakken3

13:30 – 16:30

Nederlands

13:30 – 16:30

biologie

           

do

17 juni

9:00 – 10:30

av* maatschappijkunde

9:00 – 11:00

av* maatschappijkunde

9:00 – 11:00

maatschappijkunde

9:00 – 12:00

aardrijkskunde

9:00 – 12:00

filosofie

13:30 – 15:00

av* nask1

13:30 – 15:30

av* nask1

13:30 – 15:30

nask1

13:30 – 16:30

natuurkunde

13:30 – 16:00

Engels

           

vr

18 juni

   

9:00 – 11:00

dans

drama

9:00 – 11:30

Duits

9:00 – 12:00

maatschappij-wetenschappen

13:30 – 15:00

av* economie

13:30 – 15:30

economie

13:30 – 15:30

economie

13:30 – 16:30

economie

13:30 – 16:30

wiskunde A,B,C

av = aangewezen vak

av* = aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

X Noot
3

Voor kandidaten die dit cse voor het eerst afleggen, eindigt de afnameperiode van het cpe op 15 juni

Alle centrale examens van 14 juni tot en met 18 juni worden op de scholen afgenomen.

week 25

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma

21 juni

   

9:00 – 11:00

geschiedenis

9:00 – 11:30

muziek

9:00 – 12:00

kunst (b/d/d/m/a)2

13:30 – 15:00

av* wiskunde

13:30 – 15:30

wiskunde

13:30 – 15:30

nask2

13:30 – 16:30

scheikunde

13:30 – 16:30

economie

           

di

22 juni

   

9:00 – 11:00

Duits

9:00 – 12:00

maatschappijwetenschappen

9:00 – 12:00

aardrijkskunde

13:30 – 15:00

av* biologie

13:30 – 15:30

biologie

13:30 – 15:30

biologie

13:30 – 16:30

wiskunde A,B

13:30 – 16:30

natuurkunde

           

wo

23 juni

   

9:00 – 11:00

muziek

9:00 – 12:00

filosofie

9:00 – 11:30

Duits

13:30 – 15:00

av* Engels

13:30 – 15:30

Engels

13:30 – 15:30

Engels

13:30 – 16:30

biologie

13:30 – 16:30

bedrijfseconomie +

bezemexamen m&o

           

do

24 juni

av = aangewezen vak – AFNAME OP STAATSEXAMENLOCATIES

9:00 – 10:30

av Spaans

av Turks

av Arabisch

av Frans

av Duits

av geschiedenis

av aardrijkskunde

9:00 – 11:00

av Spaans

av Turks

av Arabisch

av Frans

av Duits

av geschiedenis

av aardrijkskunde

9:00 – 11:00

av Fries

av Turks

av Arabisch

9:00 – 11:30

av Fries

av Russisch

av Turks

av Arabisch

9:00 – 11:30

av Fries

av Russisch

av Arabisch

       

13:30 – 16:00

av Turks

           

do

24 juni

afname op de scholen

     

9:00 – 11:30

tehatex

9:00 – 11:30

tehatex3

   

13:30 – 15:30

Spaans

13:30 – 16:00

Spaans

13:30 – 16:00

Spaans

           

vr

25 juni

       

9:00 – 12:00

Grieks

   

13:30 – 15:30

Frans

13:30 – 16:00

Engels

13:30 – 16:00

Frans

av = aangewezen vak

av* = aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

X Noot
3

Voor kandidaten die dit cse voor het eerst afleggen, eindigt de afnameperiode van het cpe op 23 juni

Alle centrale examens van 21 juni, 22 juni, 23 juni en 25 juni worden op de scholen afgenomen.

Op 24 juni worden de centrale examens in de aangewezen vakken afgenomen op staatsexamenlocaties. De overige centrale examens van 24 juni worden op de scholen afgenomen.

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL E

Bijlage 3. Rooster tijdvak 3, centrale examens – begin juli 2021

datum

begin

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

di

6 juli

9.00u

   

eind: 11.00u

eind: 12.00u

eind: 12.00u

Nederlands

muziek

Nederlands

kunst (b/d/d/m/a)2

Nederlands

Latijn

13.30u

   

eind: 15.30u

eind: 16.00u

 

nask 2

geschiedenis

aardrijkskunde

tehatex

 

eind: 16.30u

scheikunde

biologie

geschiedenis-regulier3

eind: 16.30u

scheikunde

natuurkunde geschiedenis

             

wo

7 juli

9.00u

   

eind: 11.00u

eind: 11.30u

 

wiskunde

muziek

eind: 12.00u

economie

eind: 12.00u

Grieks

wiskunde B

13.30u

   

eind: 15.30u

eind: 16.30u

eind: 16.30u

biologie

nask 1

maatsch kunde

natuurkunde

aardrijkskunde

wiskunde A

filosofie

biologie

wiskunde A,C

bedrijfseconomie

m&o-bezem

maatsch wetensch

             

do

8 juli

9.00u

   

eind: 11.00u

eind: 11.30u

 

economie

muziek

eind: 12.00u

wiskunde B

eind: 12.00u

kunst (b/d/d/m/a)2

economie

13.30u

   

eind: 15.30u

eind: 16.00u

eind: 16.00u

Engels

Frans

Engels

Frans

Engels

Frans

eind: 16.30u

bedrijfseconomie

maatsch wetensch

eind: 16.30u

aardrijkskunde

filosofie

av = aangewezen vak

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

X Noot
3

NB ‘regulier’ is ter onderscheid van het bezemexamen havo-geschiedenis; dit bezemexamen is op een ANDER tijdstip ingeroosterd.

Alle centrale examens van 6 juli, 7 juli en 8 juli worden op de scholen afgenomen.

Op 9 juli worden de centrale examens in de aangewezen vakken afgenomen op staatsexamenlocaties. De overige centrale examens van 9 juli worden op de scholen afgenomen.

datum

begin

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

vr

9 juli

afname op de scholen

9.00u

13.30u

Duits

eind: 15.30u

eind: 16.00u

Duits

Spaans

eind: 16.00u

Duits

Spaans

eind: 16.30u

geschiedenisbezem

             

vr

9 juli

 

av = aangewezen vak – AFNAME OP STAATSEXAMENLOCATIES

9.00u

eind: 10.30u

av Nederlands

av Engels

av biologie

av nask 1

av Turks

av Arabisch

av Frans

av Duits

av aardrijkskunde

av geschiedenis

eind: 11.00u

av Nederlands

av Engels

av biologie

av nask 1

av Turks

av Arabisch

av Frans

av Duits

av aardrijkskunde

av geschiedenis

eind: 11.00u

av Arabisch

av Fries

av Turks

av Spaans

av dans

av drama

av beeldend

eind: 11.30u

av Arabisch

av Fries

av Russisch

av Turks

eind: 11.30u

av Arabisch

av Fries

av Russisch

av Turks

av tehatex

13.30u

eind: 15.00u

av wiskunde

av economie

av maatsch kunde

av Spaans

eind: 15.30u

av wiskunde

av economie

av maatsch kunde

av Spaans

     

av = aangewezen vak

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

Alle centrale examens van 6 juli, 7 juli en 8 juli worden op de scholen afgenomen.

Op 9 juli worden de centrale examens in de aangewezen vakken afgenomen op staatsexamenlocaties. De overige centrale examens van 9 juli worden op de scholen afgenomen.

TOELICHTING

Algemeen

Steeds jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode. Voor 2021 is het rooster vastgesteld, maar kon geen rekening worden gehouden met de gevolgen van het toen nog onbekende COVID-19 virus.

In zijn brief van 16 december 20201 kondigt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media onder meer aan dat het examenrooster van de centrale examens voor 2021 opnieuw zal worden aangepast. Het tweede en het derde tijdvak worden door deze regeling gewijzigd en uitgebreid. Omdat inmiddels anders dan in voorgaande jaren ook de dagen en de uren waarop in het tweede tijdvak de centrale examens worden afgenomen bekend zijn, wordt het rooster voor het tweede tijdvak met deze wijziging vastgesteld en gepubliceerd. Ook het rooster voor het derde tijdvak wordt direct bekend gemaakt.

Bijlage 1 van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021 blijft ongewijzigd. Hoewel in het rooster voor het eerst tijdvak wel de afnameperiode voor de centraal schriftelijk en praktisch examens (cspe’s) wordt voorgeschreven, worden deze examens dit jaar niet als centraal examen afgenomen, maar als schoolexamen. Dit blijkt uit de brief van de minister van 20 november 20202. De opgaven en correctiemodellen die door het College zijn vastgesteld, worden in die periode wel aangeboden door het CvTE, zodat het bevoegd gezag bij het examineren van de leerlingen hier gebruik van kan maken.

Ook voor kandidaten die het centraal schriftelijk examen (cse) en centraal praktische examen (cpe) ‘beeldend’ vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl), respectievelijk het cse en cpe ‘tekenen’, ‘handvaardigheid’, ‘textiele vormgeving’ vwo afleggen, geldt dat zij straks een keuze kunnen maken tussen een eerste afname in het eerste of het tweede tijdvak. Wat per kandidaat niet wijzigt is dat de afnameperiode voor het cpe eindigt op dag voordat de kandidaat voor het eerst het cse aflegt, maar de afnameperiode van het cpe loopt voor leerlingen die hun cse voor het eerst in tweede tijdvak afleggen langer door dan voor hen die dat in het eerste tijdvak doen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Artikel 1 van de regeling waarin de tijdvakken worden vastgesteld, wordt gewijzigd. De afnameperiodes van zowel het tweede als derde tijdvak worden uitgebreid en in overeenstemming gebracht met de wens van de minister in diens Kamerbrief van 16 december. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Ook het rooster van het derde tijdvak wordt vastgesteld.

Artikel I, onderdelen B en D

Artikel 2 van de regeling waarmee de bijlagen bij de regeling worden vastgesteld, wordt gewijzigd. De nadere indeling van de vakken in het (uitgebreide) tweede tijdvak is bekend en kan reeds nu vastgesteld en gepubliceerd worden, samen met dat van het derde tijdvak dat inmiddels ook bekend is.

Een publicatie eerder dan te doen gebruikelijk van het rooster van het tweede tijdvak is wenselijk om te regelen dat leerlingen hun centrale eindexamens kunnen spreiden over de eerste twee tijdvakken. Het is daarom van belang dat leerlingen op tijd kennis kunnen nemen van beide roosters en een weloverwogen beslissing kunnen nemen over het spreiden van de afname van de centrale examens.

Het derde tijdvak zal op de scholen worden afgenomen, zodat de leerlingen hun herkansing(en) op school kunnen afronden. De aangewezen vakken vormen hierop een uitzondering.

Artikel I, onderdeel C

Ook voor kandidaten ‘beeldend’ vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl), respectievelijk ‘tekenen’, ‘handvaardigheid’, ‘textiele vormgeving’ vwo, geldt dat zij straks het centraal schriftelijk examen (cse) voor het eerst in het eerste dan wel in het tweede tijdvak kunnen afleggen. Voor deze vakken bestaat het centraal examen naast het cse ook uit een centraal praktisch examen (cpe), waarbij het cpe moet zijn afgerond op de dag voordat het cse voor het eerst wordt afgelegd.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven