Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2021, 21708Ruimtelijke plannenGemeente Harderwijk – omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de bouw van één woning op het perceel Ermelose Brink 8

Logo Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van één woning op het perceel Ermelose Brink 8.

De omgevingsvergunning Drielanden – Ermelose Brink 8 ligt met ingang van 29 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.OV00270-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.OV00270-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/C7618E94-C1A5-40E7-97CE-6B7DB0AC7E8E/).