Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2021, 21022VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Binnenkruier 1, 3, 5, 7 en 9 en Molenbrug 4 t/m 7 (kavels 42 t/m 50) op het voormalig DEK-terrein in Medemblik (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van negen rijwoningen in twee blokken op het perceel Binnenkruier 1, 3, 5, 7 en 9 en Molenbrug 4 t/m 7 (kavels 42 t/m 50) op het voormalig DEK-terrein in Medemblik (gemeente Medemblik)

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 30 april 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.