Bestemmingsplan Ettensebaan 2 Klein Zundert onherroepelijk

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Ettensebaan 2 te Klein Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie Ettensebaan 2 te Klein-Zundert van Agrarisch naar Bedrijf voor het organiseren van cursussen en workshops voor kleinschalige groepen op de planlocatie en het bieden van overnachtingen, gerelateerd aan de cursussen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 25 februari 2021 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 9 april 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven