Besluit van het college van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 (Besluit wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken Heemstede 2021)

Logo Heemstede

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

na verkregen toestemming van de raad van de gemeente Heemstede;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

besluit:

 

Artikel I

 

De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 als volgt te wijzigen:

 

A

 

In artikel 2, tweede lid, onder b, het volgende te wijzigen:

 

  • 1.

    De bestaande opsomming van de 4 uitvoerende taken te voorzien van romeinse cijfers I tot en met IV.

  • 2.

    Een nieuwe uitvoerende taak toe te voegen ‘IV. Wmo-loket Bloemendaal’.

  • 3.

    De bestaande uitvoerende taak onder IV te vernummeren naar V.

 

B

 

In artikel 2, tweede lid, onder d wordt ‘de Gemeenten’ vervangen door ‘de gemeente Heemstede’.

 

C

 

In de sluiting wordt ‘Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeenten:

Heemstede: op 11 december 2018

Bloemendaal: op 26 februari 2019’

vervangen door ‘Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Heemstede: op 11 december 2018 en gewijzigd bij besluit van 13 april 2021

Bloemendaal: op 26 februari 2019 en gewijzigd bij besluit van 13 april 2021’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

 

Artikel III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken Heemstede 2021.

 

Vastgesteld door het college van Heemstede op 13 april 2021

Naar boven