Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2021, 20412Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit

Vaststelling prestatiebeschrijvingbeschikking NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deelt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg mee de navolgende prestatiebeschrijvingbeschikking(en) te hebben vastgesteld.

Vastgesteld op 15 april 2021

Prestatiebeschrijvingbeschikking Whole Genome Sequencing, diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO)

TB/REG-21658-01

Alle collectieve prestatiebeschrijvingbeschikkingen liggen ter inzage bij de NZa.

U kunt ze ook raadplegen op www.nza.nl.