RECTIFICATIE Ontwerpbeschikking Adriaan Goekooplaan 10, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

 

Rectificatie:

Dit betreft een rectificatie in verband met de gewijzigde tekst bij het kopje “Inzage”.

Algemene informatie:

het tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw met bijbehorende voorzieningen, het tijdelijk aanleggen van parkeerplaatsen, paden, terrassen, kabels en leidingen en het tijdelijk demonteren van een prieel en de toegangspoort (zijde Johan de Wittlaan) op het Catshuisterrein, Adriaan Goekooplaan 10 tot 1 januari 2029 alsmede het kappen van 6 bomen

 

Ons kenmerk: 201917988

Categorie:

  • Kappen

  • Beschermd monument

  • Sloop

  • Bouwen

  • Ontheffing kruimel

  • Aanleg

Stadsdeel:

- Scheveningen

Locatie(s)

- Adriaan Goekooplaan 10

 

Ontvangstdatum aanvraag:

6 september 2019

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

Tijdens de ter inzagelegging ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken, met uitzondering van de stukken waarvan verstrekking achterwege blijft op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ter inzage. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 

Naar boven